48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W roku 2018 rolnictwo bardzo dotkliwie odczuło suszę gdyż została nią dotknięta większość gmin w Polsce. W tej sytuacji najważniejszą zmianą w przepisach dotyczących ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie wydają się nowe zasady ubezpieczania klęski suszy. Zmiany te wprowadza Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (Dz.U. 2018 poz. 2124). Celem nowelizacji jest umożliwienie rolnikom ubezpieczenia od ryzyka suszy. Jednocześnie zmiany te dotyczą zachowania możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.

Ustawa zawiera rozwiązania mające zachęcić producentów rolnych do ubezpieczania upraw od skutków suszy. Wg nowych zasad rolnicy będą mogli wybrać poziom zmniejszenia odszkodowania, w zamian za odpowiednio niższą składkę ubezpieczeniową.


Mechanizm ten noszący nazwę tzw. franszyzy redukcyjnej zmienia zasady wypłaty odszkodowania w przypadku ryzyka suszy. Odszkodowanie wypłacane rolnikowi może być mniejsze o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia, dlatego też zakład ubezpieczeniowy zawierając z rolnikiem umowę ubezpieczenia obejmującą ryzyko suszy będzie mógł zaoferować obniżoną składkę ubezpieczeniową.


Zmiana ustawy ma umożliwić ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od jednego, lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzaju ryzyka, zawierających ryzyko suszy. Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu na poziomie 10% wartości szkody w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy. W przypadku suszy, naliczanie procentowych obniżek odszkodowania „suszowego” od sumy ubezpieczenia (a nie od wartości szkód) ma pozwolić na szybszą wypłatę takiego odszkodowania (bez potrzeby dokładnego oszacowania wartości szkód spowodowanych przez suszę).


Resort rolnictwa uważa, że „pozostawienie części ryzyka z tytułu strat powstałych w wyniku suszy po stronie producenta rolnego będzie czynnikiem motywującym tego producenta do podejmowania adekwatnych działań prewencyjnych, mających na celu obniżenie poziomu wrażliwości upraw na niedobory opadów atmosferycznych”. Zmiana ta ma przyczynić się do objęcia ubezpieczeniem od ryzyka suszy szerszej grupy gospodarstw rolnych oraz do zwiększenia powierzchni ubezpieczonych upraw.


Nowe przepisy dotyczące klęski suszy wejdą w życie dopiero wtedy, gdy wyrazi na nie zgodę Komisja Europejska, a do czasu otrzymania decyzji z Brukseli będą obowiązywały dotychczasowe zasady.

Przygotowała: Beata Filipiak – Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich, CDR Brwinów

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl