48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 2-5.października 2018r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), Wielkopolska Agencja Zarzadzania Energia (WAZE) oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce”. W projekcie wzięło udział 25 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi. W projekcie uczestniczyło również 23 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu oraz 96 uczniów z Technikum Inżynierii środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu.

 OZE projekt CDRPoznan

Projekt podzielony był na szkolenie stacjonarne prowadzone w CDR O/Poznań (Dzień I), trzydniowy wyjazd studyjny oraz 2 spotkania w szkołach rolniczych. W części wykładowej uczestnicy zapoznani zostali z tematyką budownictwa pasywnego oraz jego aspekcie ekonomicznym, możliwościami finansowania projektów wykorzystujących OZE. Przedstawiane zostały również możliwości rozwoju i aktualny stan prawny odnawialnych źródeł energii oraz przykłady wykorzystania OZE w praktyce w Polsce. Omówione zostały projekty realizowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. W kolejnych wykładach poruszone zostały zasady rozliczania energii elektrycznej przez firmy energetyczne oraz możliwości obniżania rachunków poprzez wykorzystanie OZE. Szkolenie uzupełnił wykłady dot. działań szkoleniowych realizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego na rzecz rozwoju OZE w Polsce.W część szkolenia w postaci wyjazdu studyjnego, grupa rozpoczęła od spotkania z Panem Michałem Maleckim właścicielem plantacji roślin Oxytree w Chybach. Michał Malecki podzielił się z uczestnikami swoim doświadczenie w uprawie roślin energetycznych oraz wiedzą która pomoże uczestnikom szkolenia w rozmowach z zainteresowanymi osobami które chcą podjąć się uprawy i produkcji roślin energetycznych. Następnie uczestnicy udali się na teren województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego gdzie zapoznawali się z zrealizowanymi projektami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Dreżewie, gdzie Pan dr inż. Michał Kowalski zapoznał uczestników z technologią produkcji łososia przy wykorzystaniu wód geotermalnych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia farmy, oczywiście tylko poprzez specjalne okna, ponieważ wstęp do środka mają tylko uprawnione osoby. Podyktowane jest to względami higienicznymi. Kolejne spotkanie miało miejsce w Szczecinie gdzie uczestnicy szkolenia spotkali się zarządcami budynku w którym mieszkańcy, zarządzanego przez Wspólnotę Mieszkaniową Pszczelna, korzystają z energii z instalacji fotowoltaicznej. Montaż elektrowni został dofinansowany przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu Prosument.
Instalacja o mocy 24 kW zasila części wspólne budynku przy ulicy Pszczelnej 4, 4A-F: oświetlenie klatek, terenu zewnętrznego i podziemnego parkingu, pracę wind oraz zasilanie instalacji HVAC. W budynku znajduje się 85 mieszkań, a części wspólne zajmują powierzchnię ponad 5300 metrów kwadratowych. Po powrocie na miejsce noclegu uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz warsztatach praktycznych z wykorzystaniem wiatromierzy, watomierzy oraz kamery podczerwieni wbudowanej w smartfonie.


Pierwszą część drugiego dnia wyjazdu studyjnego stanowiła wizyta w firmie Kospel produkującej kolektory słoneczne i pompy ciepła. Uczestnicy zapoznali się z ofertą firmy oraz planami rozwoju firmy. W tym dniu uczestnikom szkolenia towarzyszyła doradczyni z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie Pani Aleksandra Kołodziej, specjalista ds. OZE. Omówiła ona projekty realizowane przez Ośrodek w województwie zachodniopomorskim oraz podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem i wiedzą nt. odnawialnych źródeł energii. Kolejne spotkanie miało miejsce na terenie Politechniki Koszalińskiej. Uczestnicy spotkali się z Panem dr Kazimierzem Sławińskim który omówił innowacyjny projekt rolniczej suszarni hybrydowej wykorzystujący promieniowanie słoneczne do suszenia owoców i warzyw. Została przeprowadzona również prezentacja praktyczna oraz spotkanie gdzie uczestnicy mogli porozmawiać i zadawać pytania prowadzącemu. Kolejne dwa spotkania miały miejsce u prywatnych właścicieli instalacji fotowoltaicznej oraz malej elektrowni wodnej. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z właścicielami instalacji. Ważmy elementem tych spotkań była możliwość bezpośredniego „dotkniecia” instalacji i poznania powodów dla których właściciel zdecydował się na ich realizacje, ponieważ jak wiadomo opłacalność tego typu instalacji jest jeszcze bardzo mała. Decydują tu inne względy tj. samowystarczalność energetyczna, świadomość ekologiczna czy też, chęć bycia pierwszym właścicielem tego tupu instalacji w rejonie.


W trzecim dzień wyjazdu uczestnicy spotkali się z Panem Aleksandrem Szopą Prezesem Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i jednocześnie inicjatorem Klastra Energetycznego. Spotkanie było bardzo interesujące i pasjonujące dla uczestników, ponieważ Pan Aleksander Szopa okazał się człowiekiem z wielka duszą, pasja i odganianiem dla regionu Miasteckiego, który kocha i działa na rzecz rozwoju swojego regionu. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie zarządu. W drugiej części spotkania uczestnicy odwiedzili Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, gdzie bardzo interesującym kierunkiem kształcenia jest –Technik OZE. W spotkaniu uczestniczył obecny i były dyrektor tej placówki. Oboje bardzo zaangażowani w rozwój gospodarczy regionu oraz w kształcenie młodych profesjonalnych ludzi w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Ostatnim elementem wyjazdu studyjnego było spotkanie z Panią Kamilą Siwek współwłaścicielka plantacji wierzby energetycznej. Plantacja prowadzona jest rodzinnie. Wierzba uprawiana jest na areale 450 ha. Właścicielka omówiła technologie produkcji wierzby jaka jest wykorzystywana w gospodarstwie. Podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem w uprawie i zbiorze wierzby. Podsumowując spotkanie powiedziała bardzo ważna rzecz dla wszystkich tych którzy chcieliby się zając uprawą wierzby na cele energetyczne – praca bardzo interesująca, ciężka i na efekty ekonomiczne trzeba poczekać z 4-5 lat.

Operacja miała na celu osiągnięcie jednego z celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2020, a mianowicie „Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” i była dofinansowana przez Wielkopolski Sekretariat Regionalny KSOW w ramach umowy nr DOW/7/2018 podpisanej przez CDR z KSOW na realizację tego zadania (kwota kosztów kwalifikowanych operacji 36401,07 zł). Operacja umożliwiła udział w szkoleniu reprezentantów z szerokiego grona instytucji zainteresowanych tematem kreatywnego zastosowania OZE w praktyce na obszarach wiejskich i stworzyła możliwość zapoznania się uczestników z konkretnymi, wdrożonymi rozwiązaniami mającymi bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów energii nie tylko przez firmy ale również prywatnych inwestorów jaki i rożnego rodzaju działalności wspólne (wspólnota mieszkaniowa) tzw. „dotknięcie projektu”, co w dużo większym stopniu pozwala uwierzyć uczestnikom w możliwość i sens realizacji analogicznych działań. Realizacja projektu stworzyła także platformę do wymiany poglądów uczestników na zmiany zachodzące w aspekcie działań mających na celu nie tylko ochronne środowiska, podnoszenie świadomości ludzi ale również ochronne własnych środków przeznaczanych na płacenie rachunków za energię.


Efektem szkolenia mogą być również nowatorskie pomysły, wykorzystujące doświadczenia ze szkolenia (podczas szkolenia, zarówno w części wykładowej realizowanej w CDR O/Poznań, jak i podczas wyjazdu studyjnego przeprowadzono szereg dyskusji dot. tematów szkolenia. Uczestnicy wymieniali poglądy nt. ograniczania niskiej emisji także pomiędzy zajęciami oraz po ich zakończeniu).


Uczestnicy - z określonych powyżej grup docelowych – zostali przygotowani do upowszechnienia treści związanych z tematem szkolenia wśród swoich potencjalnych partnerów: mieszkańców wsi, rolników, przedsiębiorców na ich terenie działania. Ponadto operacja dała podstawę do osiągnięcia długofalowych efektów dla rozwoju obszarów wiejskich, tj.:

  • podwyższenie świadomości mieszkańców wsi w zakresie właściwego zrozumienia rachunków za energię, związku sposoby życia z gospodarką energetyczna w gospodarstwie,
  • zmiany sposobu myślenia o sposobach kreatywności i innowacyjności w gospodarowaniu energią,
  • zwiększenie dostępności informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji energetycznych, wspomagających redukcję eksploatacji środowiska, ograniczających źródła konwencjonalne energii;
  • upowszechnienie przykładów współpracy na rzecz odnawialnych źródeł energii
  • wyższa świadomość w kontakcie z dużymi monopolistami energii na rynku


W ramach szkolenia przekazano również uczestnikom informacje o możliwości pozyskania środków na realizacje operacji w ramach KSOW i zasadach ubiegania się o to wsparcie.

Do pobrania

Harmonogram szkolenia

Prezentacje

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl