48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do spotkania w dniu 22.10.2018 roku w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pojawiających się wątpliwości dotyczących wybranych metodyk dla poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania: Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." informujemy, że:

 

  1. Zgodnie z Metodyką doradzania Część ogólna: Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego jest usługą doradczą obligatoryjną i wchodzi w skład każdego programu doradczego. Wszelkie niezbędne informacje gromadzimy z wykorzystaniem tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ww. metodyki.
  2. Zgodnie z SIWZ (przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) - dostęp do treści metodyk oraz wskazanych w treści metodyk aplikacji i załączników np. broszur możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - www.cdr.gov.pl.
    Po otwarciu strony CDR należy przejść do stopki internetowej: Strefa Doradcy, kliknąć na ikonę Doradca Rolniczy. Po otwarciu strony w prawym górnym narożniku znajduje się link: zobacz także: Usługi doradcze PROW 2014-2020, po kliknięciu którego uzyskujemy dostęp do ww. treści, w tym plików edytowalnych.
  3. Przygotowanie Planu Rozwoju Gospodarstwa zgodnie z treścią metodyk jest obligatoryjne w przypadku świadczenia usług:
  • Modernizacja gospodarstw rolnych
  • Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw


Aplikacja do sporządzania Planu Rozwoju Gospodarstwa dostępna jest wraz broszurą Plan Rozwoju Gospodarstwa.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl