48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 24 -25 października 2018r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi z zakresu produkcji roślinnej przez Państwowe Instytuty Badawcze.

Konferencję otworzył dr Henryk Skórnicki Dyrektor CDR w Radomiu, który wskazał na konieczność wdrażania osiągnięć naukowych oraz stosowanie innowacyjności w gospodarstwach rolnych. Mówił również o dotychczasowych i przyszłych działaniach w tym zakresie. Podkreślił, że prawidłowe i pełne świadczenie usług doradczych wymaga ścisłej współpracy między instytutami badawczymi i jednostkami doradztwa, a transfer wiedzy powinien dobrze służyć bezpośrednio praktyce w gospodarstwach rolnych.

W pierwszym dniu konferencji poszczególne tematy zostały w sposób bardzo interesujący przedstawione przez pracowników naukowych z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Mówili min. o innowacyjnych rozwiązaniach w technice uprawy roli i siewu, zdrowotności i jakości zbóż. Spore zainteresowanie wzbudziły tematy dotyczące oceny przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz postęp i innowacje techniczne w produkcji chmielu i tytoniu.

W drugim dniu spotkania uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z transferem wiedzy i innowacji w rolnictwie w ramach Internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się również doniesienia na temat nowoczesnej produkcji ziemniaka opartej o postęp biologiczny i innowacje w technologii uprawy i przechowalnictwie. Bardzo interesujący był również wykład nt. Inicjatywy białkowej COBORU na podstawie wyników badań z lat 2017, 2018.

Dzięki szerokiemu udziałowi naukowców instytutów badawczych zakres tematyczny konferencji był bardzo różnorodny. Istotne było przedstawienie zastosowania tych badań w praktyce oraz bezpośrednie wdrożenie w gospodarstwie. W trakcie spotkania padało szereg pytań oraz wywiązywały się dyskusje.

DSC04421DSC04424DSC04428DSC04438

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl