48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego - pod takim hasłem odbyła się konferencja pn. Dzień Przedsiębiorcy Rolnego. Podczas konferencji poszukiwano rozwiązań wpływających na poprawę produktywności gospodarstw rolnych. W spotkaniu udział wzięło blisko 200 rolników, przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli nauki, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa oraz doradców rolniczych. Organizatorami konferencji, która odbyła się 16 października 2018 roku w Sielinku k/Opalenicy było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Ta już XIV z kolei edycja skupiła wielu rolników, przedsiębiorców dla których dużym wyzwaniem są stale rosnące wymagania w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej, jak również wdrażanie innowacji, które mają przełożyć się na wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Tradycyjnie prezentacje podzielone zostały na panel dotyczący produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W ramach części wykładowej dotyczącej produkcji roślinnej dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu skupił się głównie na optymalnym i efektywnym nawożeniu roślin w kontekście ochrony środowiska, wskazując prawidłową strategię nawożenia, opartą przede wszystkim na kontrolowaniu plonotwórczego działania azotu. Kontrola ta polega przede wszystkim na eliminacji tzw. czynników „minimum”, czyli regulacji odczynu gleby oraz jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas.

Praktyczne aspekty wdrażania tzw. Dyrektywy Azotanowej, wskazując na wymagania jakie muszą spełniać gospodarstwa, przedstawił dr. hab. Stanisław Grześ z UP w Poznaniu.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr Tomasza Piechoty, który mówił o wadach i zaletach uproszczeń w uprawie, wskazując, że do uprawy nie zawsze konieczny jest pług. Jego zdaniem technologią wartą uwagi jest uprawa pasowa, tzw. strip-till, polegająca na uprawie gleby tylko w rzędach, do których wysiewane są rośliny. Jednak, jak podkreślił prelegent, bez względu na wybór technologii w uprawie roli najkorzystniej jest wykonać o jeden zabieg za mało niż o jeden za dużo. Szczególnie w latach suchych jest to bardzo ważne, aby ilość zabiegów nie powodowała zbędnych strat wody.

W części dotyczącej produkcji zwierzęcej dr wet. Marian Porowski, mówił o bezpieczeństwie w kontekście zagrożeń ASF. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważnym elementem bioasekuracji jest właściwa dezynfekcja i cały szereg mechanizmów wpływających na jej efektywność. Podkreślił, że właściwa bioasekuracja, a także świadomość producentów i wszystkich podmiotów związanych z produkcją trzody decyduje o bezpieczeństwie produkcji. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przygotowania i wykonania prawidłowo dezynfekcji okazuje się, wbrew istniejącym opiniom, że jest to proces bardzo skomplikowany, wymagający wiedzy i pozbycia się rutynowych działań i przyzwyczajeń, które często powodują rozprzestrzenianie choroby. Wykład był obudowany wieloma przykładami praktycznymi oraz schematami postępowania.

W ramach konferencji swoje innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolnych zaprezentowali rolnicy. W prezentowanych gospodarstwa przedstawili nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne poprawiające wynik finansowy gospodarstwa. Jednym z rozwiązań technologicznych było maksymalne wykorzystanie powierzchni paszowej, poprzez stosowanie międzyplonu, jako alternatywnej paszy dla bydła, co w znaczny sposób obniża koszty, jak również wpływa na poprawę struktury gleby. Zaprezentowano również gospodarstwo, w którym nastąpiła zmiana profilu produkcji z trzody chlewnej na bydło opasowe.

Konferencji towarzyszyły stoiska informacyjne zaproszonych instytucji : Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stacji Chemiczno-Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ KONFERENCJĘ JUŻ ZA ROK !

 

LOGA DPR 2018 DO NOTATKI

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl