48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego Oddział w Radomiu bezpośrednio realizował to zadanie. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zawieszony na stronie CDR.

 

Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa kujawsko – pomorskiego które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe.

Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw.

Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom.

Komisja dokonała wyboru po 3 laureatów z każdej kategorii oraz przyznała 2 wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów krajowych było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast CDR O/Radom przygotowało statuetki dla wszystkich laureatów wojewódzkich.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:
- ekologia - środowisko;
- gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 8 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.

W kategorii: ekologia – środowisko:

wyróżnienie otrzymał: Jakub Konarzewski - województwo zachodniopomorskie
III miejsce otrzymał: Lucyna Gaweł - , województwo małopolskie
II miejsce otrzymali: Bożena i Marek Bomba, województwo świętokrzyskie
I miejsce otrzymali: Krystyna i Robert Wagner – województwo dolnośląskie


W kategorii: gospodarstwo towarowe

Wyróżnienie otrzymał: Sebastian Kniażewicz – województwo zachodniopomorskie
III miejsce otrzymał: Stanisław Suchorski – województwo wielkopolskie
II miejsce otrzymał: Cezary Kozak – województwo lubelskie
I miejsce otrzymał: Łukasz Gębka – województwo świętokrzyskie

Ceremonia wręczenie nagród odbyła się podczas pierwszego dnia XI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia.
Laureaci konkursu na poziomie wojewódzkim otrzymali statuetki i dyplomy.
Laureaci konkursu krajowego otrzymali ufundowane przez MRiRW puchary i nagrody postaci czeków pieniężnych w kwocie:
I miejsce – 8450 zł brutto,
II miejsce – 6450 zł brutto,
III miejsce – 4650 zł brutto,
wyróżnienie – 2950 zł brutto.

Nagrody dla zwycięzców wręczyli Pan Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w MR i RW oraz Pan Jacek Węsierski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

001Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „ekologia-środowisko”

002 Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „gospodarstwo towarowe”

Duży wkład w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz promowanie i upowszechnianie wiedzy z tego zakresu wnoszą doradcy z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Najwięcej gospodarstw na przestrzeni 11 lat zostało nagrodzonych z województw: wielkopolskiego - 11, lubelskiego - 8, podlaskiego - 8, świętokrzyskiego - 8.

Czeki dla ODR-ów w kwocie 4000 zł brutto dla Wielkopolskiego ODR oraz po 2000 zł brutto dla Lubelskiego, Podlaskiego i Świetokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zostały wręczone przez Pana Ryszarda Zarudzkiego- Podsekretarza Stanu w MR i RW, Pana Jaceka Węsierskiego – Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Henryka Skórnickiego - Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

003 Zdjęcie grupowe doradców z nagrodzonych ODR-ów

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl