48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 26 września 2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało szkolenie pt. ” Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej”.

Celem szkolenia było przekazanie doradcom aktualnych wymagań obowiązujących producentów rolnych w zakresie ograniczenia zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw oraz zmian w przepisach prawnych dotyczących znakowania i jakości handlowej przy wprowadzaniu do obroty rynkowego tych produktów.

W szkoleniu wzięli udział specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego, przede wszystkim były to osoby zajmujące się problematyką możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych i związanych z tą działalnością wymagań organizacyjnych i prawnych.

Wykładowcami na szkoleniu byli przedstawiciele GIJHARS, Pani Katarzyna Trojnar – główny specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej i przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach Zakład Mikrobiologii - Pani dr. Magdalena Szczech oraz Pan prof. dr hab. Witold Płocharski – Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców.

Wykład przedstawiciela GIJHARS obejmował zagadnienia dotyczące jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz wymagań dla producenta w zakresie znakowania świeżych owoców i warzyw ze szczególnym podkreśleniem zmian w obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie.

 

Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności oprócz unikania skażeń chemicznych- pozostałości pestycydów, nadmiaru azotanów czy metali ciężkich, jest unikanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Zagadnienia prezentowane przez przedstawicieli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach obejmowały zakres dotyczący zagrożeń skażeń mikrobiologicznych i mykotoksycznych warzyw i owoców produkowanych w gospodarstwach, z podziałem na produkcję ekologiczną i konwencjonalną. Z badań prowadzonych przez Instytut wynika, że najbardziej narażone na skażenia są warzywa z upraw wiosennych, które są spożywane na surowo jak sałata, ale także i inne warzywa mające bezpośredni kontakt z glebą np. marchew.

Od stopnia zanieczyszczenia oraz od szybkości wzrostu drobnoustrojów zależy trwałość produktu. W przypadku produktów roślinnych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia ich trwałość i stan sanitarny zależy od zachowania zasad higieny podczas procesów przygotowywania, pakowania oraz właściwego przechowywania. Szczególnie istotne jest ograniczenie występowania potencjalnie chorobotwórczych dla ludzi bakterii, zwłaszcza Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter lub Escherichia coli.

Jak zapobiegać skażeniom mikrobiologicznym produktów roślinnych?

Producenci żywności/przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywności i informacje na temat żywności. Każde gospodarstwo rolne produkujące żywność powinno wdrażać zasady Dobrej Praktyki Rolniczej, której celem jest zredukowanie ryzyka uchybień w zakresie bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji. W każdym kraju, bez względu na podjęte działania, wymagania, normy prawne nie są przestrzegane w 100%. Dlatego też jakość żywności musi podlegać kontroli, w czym istotną rolę mogą odegrać dobrowolne systemy kontroli wdrażane w gospodarstwie.

Szkolnie przyczyniło się do podniesienia i usystematyzowania wiedzy uczestników szkolenia w prezentowanym na szkoleniu obszarze tematycznym.

 

 

IMG 20180926 082404IMG 20180926 082440IMG 20180926 125235

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl