48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował seminarium wyjazdowe nt.: „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze” do IUNG w Puławach. Szkolenie odbyła się w dniach 4-5. czerwca 2018 r.


W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładu nt. Zmiany klimatu i rolnictwo niskoemisyjne” przeprowadzonego przez Pana dr hab. Jerzego Kozyrę z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB Puławy.


Drugi dzień szkolenia grupa spędziła na lustracji doświadczeń: polowych, łanowych i poletkowych oraz wdrożeń w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych (RZD:) Kępy-Puławy, Kępy-Osiny i Grabów. Tematem przewodnim były: Innowacyjne rozwiązania w technice uprawy roli i siewu w powiazaniu z nowoczesnymi metodami nawożenia mineralnego. Przewodnikami i prelegentami w tym dniu byli: dr hab. prof. nadzw. Janusz Smagacz, dyrektor RZD Kępa-Osiny mgr Sławomir Jurak i dr Marek Sowiński dyrektor RZD Grabów.


Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wieloletnimi doświadczeniami polowymi prowadzonymi przez zakłady doświadczalne IUNG w Puławach. Zapoznali się również z doświadczeniami polowymi roślin energetycznych. Grupa odbyła spotkanie z kierownikiem Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNGU w Puławach, Panem mgr Bogdanem Jandą, który oprowadził uczestników po obiekcie i omówił zasady funkcjonowania laboratorium. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli również możliwość wymiany doświadczeń z naukowcami prowadzącymi badania oraz uzupełnili swoją wiedzę w zakresie rodzajów/systemów uprawy zbóż, roślin motylkowych i energetycznych.


W szkoleniu wzięli udział specjaliści branżowi zajmujący się odnawialnymi źródłami energii z terenu województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem szkolenia była Pani Ewa Kwapich główny specjalista ds. OZE. W szkoleniu uczestniczył przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego O/Poznań Pan Przemysław Lecyk.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl