48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 11 czerwca br. odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Nauka doradztwu rolniczemu”, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Tym razem specjaliści zaprezentowali tematy związane z chowem i hodowlą bydła mięsnego w Polsce. Współorganizatorami konferencji byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego reprezentowany przez prezesa Jacka Zarzeckiego oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z prezesem Jerzym Wierzbickim. Konferencja odbyła się w gospodarstwie Łukasza Karmowskiego w Radziczu (woj. kujawsko-pomorskie).


Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pan Jacek Węsierski. W swoim przemówieniu podkreślał konieczność wspierania liderów w konkretnych gałęziach rolnictwa, bo to właśnie oni wprowadzają innowacje i poprawiają opłacalność produkcji rolnej.

Głównym gościem konferencji był dr Jim Mazurkiewicz z Texas A&M University. Jest to wybitny specjalista z dziedziny oceny bydła mięsnego. Wraz z dr Marcinem Gołębiewskim z SGGW w Warszawie mówili o ocenie wartości użytkowych bydła mięsnego oraz przeprowadzili warsztaty praktycznej oceny pokroju bydła różnych grup wiekowych w stadzie Łukasza Karmowskiego.

Ponadto poruszane były tematy związane z efektywnym żywieniem bydła, oraz możliwością wykorzystania do tego celu produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Przykładem takiego rozwiązania jest gospodarstwo Łukasza Karmowskiego, w którym do żywienia stada wykorzystuje się produkt uboczny powstały we własnej gorzelni.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl