48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

16 maja 2018 r., dyrekcja i pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwionowie Oddział w Krakowie, przeprowadzili spotkanie informacyjne dla grupy z Mołdawii i Naddniestrza - uczestników projektu "Access to success - partnerships for self-sustainable community development". Organizatorem wizyty była Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która w Kiszyniowie prowadzi Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii. 

Dyrektor CDR Oddziału w Krakowie - dr Krzysztof Duda - przedastawił pokrótce kondycję polskiego rolnictwa, ukazując pozytywne zmiany jakie nastąpiły w branży rolniczej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Kondrad Stępnik - kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, opowiedział o wkładzie CDR w ten proces i udzielił informacji na temat realizowanych projektów m.in. ideii gospodarstw opiekuńczych i zagród edukacyjnych. Kariolina Boba z DROW, przedstawiła uczestnikom spotkania proces wdrażania w Polsce metody LEADER, wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W czasie całego spotkania toczyła się ożywiona dyskusja sprzyjająca wymianie doświadczeń. 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl