48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
W dniach 24-28 lipca 2017 roku odbywa się w Poznaniu tygodniowe „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.  W szkoleniu bierze udział 25 osób z państwowych jednostek doradczych ubiegających się o nadanie uprawnień doradcy rolniczego.
 
W pierwszym dniu szkolenia zaprezentowano zagadnienia dotyczące: reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz metodyki doradzania - Usługi doradcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Drugą część szkolenia w tym dniu stanowiła: „Analiza gospodarstwa i Plan Rozwoju Gospodarstwa”.
 
Poruszono następujące kwestie merytoryczne:
1. Metodyka planowania rozwoju gospodarstwa rolnego.
2. Analiza działalności produkcyjnych.
3. Plan Rozwoju Gospodarstwa -  aplikacja EXCEL.
4. Optymalizacja działalności produkcyjnych i propozycje zmian w stanie obecnym.
5.Planowanie rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem inwestycji.
 
Zajęcie przeprowadzone zostały w formie wykładu oraz w oparciu o studium przypadku (przykładowe gospodarstwo rolne prowadzące działalność w zakresie produkcji: roślinnej i zwierzęcej  - trzoda chlewna i bydło mleczne) i ukierunkowane były na nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania analizy ekonomicznej oraz opracowania planu rozwoju gospodarstwa rolnego. 
 
 
 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl