48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

26 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie "Nauka Doradztwu Rolniczemu". Celem spotkania było wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania przepływu informacji z nauki do praktyki, a także nawiązanie kontaktów miedzy podmiotami uczestniczącymi w budowie platformy "Nauka praktyce" przeznaczonej do skutecznego oraz efektywnego transferu wiedzy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Centralnej Biblioteki Rolniczej i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej.

Gości powitała Katarzyna Boczek Z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Następnie głos zabrał Jarosław Danowski - Z-ca Dyrektor ds. nauki i doradztwa z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dotychczasowe działania związane z transferem wiedzy i innowacji, w tym na działania podjęte w ramach SIR (Sieci Innowacji w Rolnictwie). Zapowiedział też zorganizowanie w 2018 roku dużej międzynarodowej konferencji, w której weźmie udział 28 państw, poświęconej innowacjom w rolnictwie. Będzie to okazja do zaprezentowania postępu prac w transferze wiedzy i implementacji innowacji w naszym kraju.

Profesor Józef Kania z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przybliżył temat "Transfer wiedzy z nauki do praktyki w krajach Unii Europejskiej". W swoim wystąpieniu przedstawił kierunki zmian w funkcjonowaniu systemów doradztwa rolniczego oraz zwrócił uwagę na czynniki , które determinują skuteczny transfer wiedzy z nauki do praktyki.

Z-ca Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej Pan Andrzej Bieńkowski omówił stosowane przez CBR sposoby na podniesienie stopnia wykorzystania zasobów biblioteki oraz zwiększenie liczby wizyt m. in. poprzez cyfryzację zasobów i wykorzystanie różnych kanałów przepływu informacji w Internecie.

Następnie stworzono panel dyskusyjny, podczas którego swoje wystąpienia dotyczące koncepcji sieci przepływu informacji, skutecznych sposobów przekazywania wiedzy oraz upowszechniania wyników badań i wdrożeń, mieli przedstawiciele instytutów i uczelni oraz doradztwa rolniczego.

Instytuty badawcze reprezentował dr Mariusz Zarychta z IUNG w Puławach. W swoim wystąpieniu podkreślił działania instytutu na rzecz praktyki rolniczej  a profesor Aleksander Lisowski z SGGW, zwrócił uwagę na problemy związane z upowszechnianiem wiedzy naukowej. M.in. podkreślił, że za publikacje w ramach współpracy z doradztwem rolniczym pracownicy naukowi nie otrzymują punktów liczących się w ich karierze zawodowej. 

Przedstawiciel doradców - Z-ca Dyrektora Zachodniopomorskiego ODR Pan Krzysztof Duszkiewicz zaprezentował formy upowszechniania innowacji wypracowane przez naukowców wśród rolników a także przedstawił oczekiwania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego wobec jednostek naukowych.

Wszyscy prelegenci wskazywali na konieczność zintensyfikowania działań na rzecz transferu wiedzy z nauki do praktyki, co będzie możliwe w przypadku powstania dobrze funkcjonującej sieci wymiany informacji.

Spotkanie podsumowała Z-ca Dyrektor CDR w Brwinowie Pani Katarzyna Boczek, która przedstawiła propozycje form działania na rzecz wzmocnienia współpracy "Doradztwo - Nauka". Podkreśliła, że w wymianie informacji i budowaniu portalu transferu wiedzy powinni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich obecnych na sali instytucji, a także przedstawiciele instytucji, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu a chcieliby przystąpić do współpracy.

Pani Dyrektor zaprosiła obecnych na sali do stworzenia zespołu roboczego, który opracuje modele, schematy wg których będą prezentowane informacje na przygotowywanym portalu, tak aby były czytelne i dostępne dla wszystkich a przede wszystkim dla rolników. Na portalu znalazłyby się m.in.: wyniki badań naukowych przydatnych dla praktyki rolniczej, aktualności dotyczące szkoleń oraz konferencji branżowych, aplikacje, narzędzia umożliwiające wzajemne komunikowanie się pomiędzy uczestnikami wypracowanego modelu sieciowego. 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl