48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 4-5 sierpnia 2021 roku, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pt. Uprawa i zbiór ziół ze stanu naturalnego. W szkoleniu uczestniczyło 29 osób – doradcy z JDR oraz osoby zainteresowane uprawą ziół we własnym gospodarstwie.

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej rozpoczęło cykl szkoleń dla rolników na temat obsługi aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Pierwsze spotkania odbyły się w środę 11.08.2021 r. w miejscowościach: Uścikowo, gm. Oborniki oraz Gościejewo, gm. Rogoźno.


W ramach projektu „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” realizowanego przez EIT Food CLC North-East – Europejski Instytut Innowacji i Technologii wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyła się rekrutacja do pierwszego etapu projektu, której celem jest wymiana wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego.

Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 93 rolników, a zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostało 36 rolników. Wśród zgłoszeń było 68 mężczyzn i 25 kobiet, w sześciu przedziałach wiekowych poniżej 25 lat, 25-35 lat, 36-45 lat, 46-55 lat, 56-65 lat i powyżej 66 lat, około 65% rolników to rolnicy w przedziale wiekowym 25-45 lat. Kwestionariusz zawierał również pytania dotyczące województwa oraz powierzchni gospodarstwa. Najwięcej rolników zgłosiło się z województwa wielkopolskiego (16) oraz województwa mazowieckiego (13), natomiast najmniej z województwa opolskiego, zachodnio-pomorskiego i śląskiego.

W organizowanym przez WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, w etapie krajowym decyzją jury zwyciężył Pan Patryk Kokociński z województwa wielkopolskiego, który prowadzi gospodarstwo konwencjonalne w sposób przyjazny środowisku morskiemu, tj. przyczyniając się do ograniczania spływu substancji biogennych do wód, co przekłada się na ograniczanie eutrofizacji i powstawania martwych stref w Bałtyku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z Polską federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przygotowało film instruktażowy pn. „Agroturystyka w czasie COVID-19 - dobre praktyki”, który jest dostępny na kanale filmowym CDR https://youtu.be/Of6cpbfSzh0.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z EIT Food CLC North-East – Europejskim Instytutem Technologii zaprasza do udziału w projekcie pn. „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”. Głównym celem projektu jest wsparcie grupy liderów adopcji oraz promocja praktyk rolnictwa regeneratywnego w Polsce poprzez przeszkolenie wybranej grupy rolników w zakresie wdrażania praktyk agrotechnicznych, wymiany wiedzy i zdobycia umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego, tj. m.in. technik wykonywania zabiegów agrotechnicznych, które mają na celu odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby, zwiększenie bioróżnorodności oraz rozwój zdrowia gleby.

Informujemy, że na stronie internetowej IJHARS w zakładce Co robimy → Rolnictwo ekologiczne → Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, (https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej) zamieszczone zostały nowe, zaktualizowane formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa, tj.

  • formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008,
  • formularz F-5/BRE-07-IR-01 Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji,
  • formularz F-9/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu.

18 czerwca 2021 r. jako jedna z imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola została zorganizowana przez CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Stacją Chemiczno – Rolniczą oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach konferencja pt. Wyzwania środowiskowe przyszłej WPR: Narzędzia do zarządzania składnikami odżywczymi.

Uczestników konferencji powitał dr Henryk Skórnicki – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W części teoretycznej przedstawione były aspekty związane z prawidłową gospodarką nawozową w uprawach.

Desio Holding Sp. z o.o., jako wieloletni partner handlowy belgijskiej firmy Roam Technology, wprowadzający na polski rynek innowacyjne rozwiązanie – nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem – pod handlową nazwą Huwa San©, uznaliśmy, że najwyższy czas przeciwstawić się nieuczciwej konkurencji, która sprowadza niebezpieczeństwo na handlowców, rolników i konsumentów żywności.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Ochrona klimatu - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 31 144,80 zł. Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istoty sposób na poprawę jakości powietrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Produkcja wina, cydru może być dodatkowym zajęciem alternatywnym dla produkcji rolnej lub je łączącym. Własna winnica to coraz częściej nie tylko hobby, ale także dochodowy biznes. Polskie winnice mają zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu arów. Zakładają je miłośnicy wina marzący o produkcji własnego alkoholu oraz często właściciele gospodarstw agroturystycznych. Zgodnie z prawem ci ostatni mogą częstować gości własnym winem bez konieczności rejestrowania jego produkcji. Należy jednak pamiętać, że zgodne z wymaganiami prowadzenie winnicy i sprzedaż wytworzonego wina lub cydru obarczone są szeregiem formalnych wymogów, które należy spełnić aby uruchomić taką działalność.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach realizacji projektu międzynarodowego i2connect zaprasza do rejestracji w międzynarodowej bazie usług doradczych. Międzynarodowa baza usług doradczych projektu i2connect to unijny katalog profesjonalnych organizacji doradczych a także podmiotów indywidualnych, świadczących usługi w zakresie przekazywania wiedzy w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa oraz w dziedzinach pokrewnych będących w łańcuchu rolno–spożywczym, świadczących usługi doradcze na obszarach wiejskich.

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin już od ponad 20 lat działa na rzecz rozwoju odpowiedzialnego i zrównoważonego rolnictwa. Zrzeszamy czołowych producentów środków ochrony roślin i wspólnie edukujemy, szkolimy i organizujemy liczne kampanie dotyczące właściwego stosowania środków ochrony roślin i gospodarki odpadami (Liczy się każde opakowanie), bezpieczeństwa (Nie tylko plony potrzebują ochrony) oraz znaczenia rolnictwa. Swoimi działaniami docieramy zarówno do rolników, sieci handlowych, jak i konsumentów (między innymi w ramach kampanii Po stronie roślin). Zachęcamy do poznawania świata rolnictwa i inspirujemy do włączenia się w akcje dotyczące bioróżnorodności – m.in. poprzez akcję „Pomagamy Pszczołom Bez Lipy”.

Ochrona środowiska oraz intensywne rolnictwo to zagadnienia nie tylko idące w parze, ale także mogące przynosić korzyści zarówno dla rozwoju różnorodności biologicznej, jak i rentowności gospodarstw rolnych. Owady zapylające, w tym pszczoła miodna, są ważnym elementem krajobrazu rolniczego a ich różnorodność biologiczna zapewnia stabilność tego ekosystemu. Dobrostan zapylaczy jest przy tym wspólnym celem nas wszystkich, a szczególną rolę w jego realizacji pełnicie Wy oraz pszczelarze. To wasza współpraca jest kluczem do budowy odpowiedzialnego zrównoważonego rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa umożliwia zaciąganie pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
W ramach powyższego działania opracowana została ulotka informacyjna dla beneficjentów, a w szczególności dla rolników indywidualnych, w której zawarte są ogólne informacje o zasadach udzielania pożyczek przez KOWR. Pobierz ulotkę pdf 183.01 KB

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z nową publikacją przygotowaną specjalnie z myślą o młodych czytelnikach. Książka nosi tytuł Rybki, Ryby i Rybeczki z morza, jeziora i rzeczki i poświęcona jest tematyce ryb występujących w Polsce i w Morzu Bałtyckim. Zawiera ona opisy 50 gatunków ryb w podziale na ryby słodkowodne, morskie oraz hodowlane.

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego". Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu informuje, o zamieszczeniu prezentacji „Przewodnik po narzędziach pracy doradczej” dotyczącej poznania i stosowania w pracy zdalnej szeregu aplikacji i prezentacji pomocnych w pracy doradcy.

Narzędzia te znajdują się na stronie CDR w zakładce Repozytorium narzędzi pracy doradczej i traktują w szczególności o możliwościach wsparcia finansowego dla rolnictwa i działalności pozarolniczej w tym małego przetwórstwa z PROW 2014-2020 i wsparcia krajowego – kredyty preferencyjne. Znajdą tam Państwo szereg informacji, wskazówek pomocnych w pracy doradczej w zakresie dostępu do wybranych działań: SO 2010 – wielkość ekonomiczna, kryteria punktowe, środowiskowe, prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, prowadzenia ewidencji „rhd”, ubezpieczenia i działalności gospodarczej, inne.

Produkcja zdrowej żywności, jest stwierdzeniem użytym celowo, ale właściwie niepoprawnym, bowiem żywność z założenia powinna być zdrowa dla człowieka. Bardziej zasadnym jest stosowanie terminu bezpieczna, rekomendowana, niektórzy powiedzą, że ekologiczna. Ogólnie można powiedzieć, że jest to żywność produkowana metodami tradycyjnymi, bez konserwantów, ulepszaczy, środków utrwalających, sztucznych barwników i aromatów, stabilizatorów, substancji zagęszczających, przeciwutleniaczy, metali ciężkich pochodzących z nawozów mineralnych, pozostałości pestycydów oraz innych środków ochrony roślin. cały artykuł... pdf 0,8 MB

W ostatnich latach zespół IUNG – PIB realizuje wspólnie z COBORU badania związane z oceną odmian zbóż jarych i ozimych do produkcji ekologicznej. Realizacja tego celu służy do oceny odmian pod nazwą - Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe (EDO).

W roku 2020 (drugim roku cyklu badano) podobnie jak w 2019 r. te same odmiany, a doświadczenia prowadzono w 6 punktach doświadczalnych z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym i żytem, oraz w 7 punktach z pszenicą jarą i w 6 punkach z owsem i jęczmieniem jarym. Należy podkreślić, że system Ekologicznego Doświadczalnictwa Ekologicznego (EDO) jest jedynym instytucjonalnym systemem oceny odmian dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl