48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W Ministerstwie Edukacji i Nauki ruszyła kolejna edycja programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę”. Dzięki owocnej współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotychczasowe obszary edukacyjne programu zostały rozszerzone o priorytet „Odkrywamy Skarby Wsi” realizowany w zagrodach edukacyjnych i skansenach.

W Polsce funkcjonuje blisko 300 zagród edukacyjnych, które oferują profesjonalne zajęcia dydaktyczne oparte o zasoby własne gospodarstwa rolnego i społeczno-kulturowe walory obszarów wiejskich. Nazwa ‘Zagroda edukacyjna’ jest zastrzeżona wyłącznie dla gospodarstw weryfikowanych i rekomendowanych przez system doradztwa rolniczego, które tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych koordynowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Edukacja w zagrodzie ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży pracy rolnika i pochodzenia żywności, zapoznanie z bogatym dziedzictwem kultury wiejskiej oraz kształtowanie postaw ekologicznych, konsumenckich i obywatelskich. Uczestniczący w programie „Poznaj Polskę” uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy odwiedzą zagrody edukacyjne będą mogli zdobywać nowe umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym gospodarstwa wiejskiego.

Pełna oferta Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych www.zagrodaedukacyjna.pl  

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” są przyjmowane od 6 marca br. do wyczerpania środków finansowych. W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski moga składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Więcej informacji o programie „Poznaj Polskę” https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl