48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 20-21 lutego 2023 r. w miejscowości Radocza w Małopolsce odbyło się drugie szkolenie z cyklu. „Nowoczesna produkcja mleka”, realizowane w ramach operacji własnej wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W szkoleniu uczestniczyło 36 osób w tym: doradcy z publicznych i prywatnych jednostek doradztwa rolniczego, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i inni zainteresowani tematyką.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników szkolenia z nowościami związanymi z hodowlą bydła mlecznego i odpowiedź na pytanie w jakim kierunku zmierza produkcja mleka w powiązaniu z wyzwaniami PS WPR 2023-2027. Wykłady i zajęcia warsztatowe w gospodarstwach poprowadzili przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia stacjonarne, na których poruszono następujące zagadnienia:

  • Genomowanie bydła mlecznego jako nowoczesne narzędzie wykorzystywane do zarządzania stadem – Piotr Kowol
  • Komórki somatyczne jako naturalny monitoring zdrowia krowy i ich wpływ na rozród w stadzie – Zbigniew Pławecki
  • Dobrostan zwierząt i jego wpływ na produkcję mleczną. Zysk dla krów i hodowcy – Zbigniew Pławecki
  • Dobór buhajów do rozrodu – kluczowe znaczenie w pracy hodowlanej – Robert Gutter
  • Jak prawidłowo zbilansować dawkę pokarmową ze szczególnym uwzględnieniem wydzielania metanu – Zbigniew Wróblewski
  • Prawidłowy zbiór i sporządzanie kiszonki z kukurydzy oraz sianokiszonki – Zbigniew Wróblewski

Drugi dzień szkolenia to wizyty w gospodarstwach rolnych. W ramach wizyt uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć Gospodarstwo Hodowli Zarodowej w Nidku, gdzie Prezes Arkadiusz Włoszek zaprezentował działalność gospodarstwa. Gospodarstwo w Nidku to jedno z trzech gospodarstw należących do spółki OHZ w Osieku. Głównym kierunkiem działalności Ośrodka jest nowoczesna hodowla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej – odmiany czarno-białej i czerwono-białej oparta o genomowanie zwierząt oraz wykonywanie embriotransferu. Celem jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzenie najcenniejszego materiału genetycznego bydła, decydującego o postępie biologicznym w Polsce. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału zarodowego bydła.
W ramach warsztatów przeprowadzonych przez pracowników PFHBiPM pokazano i omówiono zasady utrzymania zwierząt w odpowiednim dobrostanie oraz odbył się pokaz i omówienie środków do higienicznego udoju.

W miejscowości Wieprz uczestnicy szkolenia odwiedzili rodzinne gospodarstwo Państwa Serwinów. Gospodarstwo liczy ponad 900 sztuk bydła w tym ok. 450 krów mlecznych. Podczas warsztatów w gospodarstwie m.in. zaprezentowano w jaki sposób można sprawdzić zawartość poszczególnych frakcji na stole paszowym oraz wykorzystanie podawanej paszy.

Zarówno szkolenie stacjonarne jak i warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

Informujemy jednocześnie, że w ramach operacji pt. Nowoczesna produkcja mleka zostały zrealizowane 2 filmy:

Postęp genetyczny w chowie i hodowli krów mlecznych
oraz
Biogazownia Przybroda.

Serdecznie zapraszamy do oglądania.

slogan mleko 2022

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl