48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zakończyło realizację projektu szkoleniowego dla 280 doradców z 15 województw (poza województwem mazowieckim) nt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradcóww ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Głównym celem przeprowadzonych szkoleń było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. Zajęcia prowadzili wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego PIB w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności przekazali pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej oraz państwowej inspekcji weterynarii.

Szkolenia prowadzono w okresie od września do grudnia 2022 roku. Program szkolenia obejmował 22 godziny dydaktyczne (w tym: 14 godzin wykładów oraz 8 godzin warsztatów).

Przekazane wiadomości oraz praktyczne doświadczenia ułatwią uczestnikom szkoleń prowadzenie fachowego doradztwa dla rolników zainteresowanych podjęciem działalności przetwórczej oraz rozwojem rolniczego handlu detalicznego.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl