48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w dniu 15 grudnia br. w Warszawie, ogólnopolską konferencję pt. Rola Lokalnych Partnerstw Wodnych w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie tworzenia i upowszechniania lokalnych partnerstw wodnych na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej.

Prelegenci omówili szereg zagadnień związanych z gospodarowaniem wodą i wpisywaniem się Lokalnych Partnerstw Wodnych w te działania. I tak:

  • dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zreferował temat Wyzwania klimatyczne w gospodarce wodnej dla rolnictwa.       
  • Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski omówił Dotychczasowe działania doradztwa w zakresie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych.
  • dr inż. Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przybliżył słuchaczom Metodykę i funkcjonowanie Lokalnych Partnerstw Wodnych w Polsce, na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.  
  • Izabela Zygmunt z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Specjalistka ds. ekonomicznych i Europejskiego Zielonego Ładu zreferowała temat Oczekiwania i wymogi Komisji Europejskiej w kwestii gospodarki wodnej, na przykładzie inwestycji B3.3.1 Krajowego Planu Odbudowy.
  • Krzysztof Chęć, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwa Wodne - Wody Polskie w Warszawie, przybliżył słuchaczom temat Rola i zadania dla Lokalnych Partnerstw Wodnych w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich  z punktu widzenia PGW  Wody Polskie.
  • Adam Ulbrych, rolnik, przedstawiciel LPW z województwa opolskiego, przedstawił temat Kompleksowe spojrzenie na system melioracji wodnych w Polsce – przykładowe inwestycje.
  • dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omówił Praktyczne rozwiązania informatyczne ułatwiające podejmowanie decyzji.

Moderator konferencji, dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB w Puławach poprowadził panel dyskusyjny nt. Perspektywy rozwoju systemu LPW w Polsce – oczekiwania prawno-organizacyjne, inwestycyjne i finansowe.

W panelu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury – Robert Żurawski, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, doradztwa rolniczego - Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, PGW Wody Polskie – Krzysztof Chęć, Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, uczelni i instytutów badawczych - Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, lokalnych partnerstw wodnych, instytutów badawczych, uczelni rolniczych, organizacji społecznych oraz instytucji publicznych i samorządowych, działających na rzecz rolnictwa i gospodarki wodnej.

Konferencja pozwoliła na zaprezentowanie różnym interesariuszom, z jakimi barierami instytucjonalnymi oraz prawno-organizacyjnymi i finansowymi spotykano się w trakcie tworzenia LPW, a także wyznaczy dalsze kierunki i zadania do realizacji w tym obszarze.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z konferencji

Materiały do pobrania zip 9.6 MB

belka LPW

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl