48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało w dniach 6–7 lipca br. szkolenie pn. Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym–opłacalność chowu zwierząt w powiązaniu z wielkością gospodarstw, dobór gatunków. Szkolenie odbyło się w formie stacjonarno–warsztatowej.

Pierwszego dnia szkolenia Pan dr hab. Piotr Wójcik prof. Instytutu Zootechniki, poprowadził wykłady na temat uwarunkowania chowu zwierząt w systemie rolnictwa ekologicznego w świetle regulacji prawnych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań do gospodarstw ekologicznych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodami oceny opłacalności w gospodarstwach ekologicznych poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do gospodarstw utrzymujących zwierzęta.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty w Gospodarstwie Hodowlanym Andrzeja Abramowskiego, które Pan Andrzej prowadzi wraz z synem.

Doradcy rolniczy podczas warsztatów mieli możliwość zapoznania się z innowacjami w gospodarstwie utrzymującym bydło mięsne rasy Limousine w systemie rolnictwa ekologicznego.
Tematy jakie zostały szeroko omówione i przedstawione w trakcie warsztatów to m.in. wypas bydła, sposoby kwaterowania, żywienie zwierząt, zastosowanie poideł pastwiskowych, paśniki pastwiskowe dla najmłodszej grupy zwierząt, innowacyjne metody grodzenia pastwisk, przygotowywanie oraz przechowywanie pasz i inne.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl