48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, zorganizowało podczas III Krajowych Dni Pola  w Poświętnym w dn. 11-13.06.2022 wspólne stoisko informacyjno – promocyjne dla CDR i ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju. Wydarzenie odbyło się w ramach operacji własnej SIR „Doradztwo rolnicze w praktyce. III  Krajowe Dni Pola, Poświętne 2022. W wydarzeniu wzięło udział 10 ODR-ów.

Celem operacji była promocja dobrych praktyk rolniczych sprzyjających ochronie środowiska z zachowaniem rentowności gospodarstw, kształtowanie proinnowacyjnych postaw rolników, ułatwianie dostępu do  wiedzy fachowej, promocja dywersyfikacji działalności rolniczej, przedstawienie źródeł finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami doradztwa rolniczego a rolnikami oraz innymi uczestnikami wydarzenia. Odwiedzający stoisko mogli bezpośrednio zapoznać się z najnowszymi opracowaniami dotyczącymi innowacyjnych praktyk dotyczących zarówno uprawy  roślin jak też  hodowli zwierząt. Przedstawiciele poszczególnych ODR-ów udzielali bezpośrednio porad oraz odpowiedzi zainteresowanym.

2022.06.11 KDP

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl