48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało konferencję on-line w dniach 8 – 9 czerwca 2022 roku pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego”. Konferencja ta została zorganizowana w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencję otworzył Pan Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Całe wydarzenie było moderowane przez Panią Annę Litwinow, która podczas konferencji wielokrotnie podkreśliła znaczenie oraz wpływ innowacyjnych badań dotyczących rolnictwa ekologicznego dla praktyki, których ostatecznymi odbiorcami są rolnicy.

Podczas konferencji wykłady były prowadzone przez pracowników naukowych Instytutów podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyższych uczelni rolniczych.

Odbiorcami konferencji byli: przedstawiciele nauki, jednostki doradztwa rolniczego, nauczyciele, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, jednostki certyfikujące, stowarzyszenia rolników, rolnicy indywidualni oraz osoby zainteresowane rozwojem rolnictwa ekologicznego.

Podczas konferencji Prelegenci przedstawili wykłady dotyczące tematyki: roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa oraz aktualnych przepisów prawnych w systemie rolnictwa ekologicznego. W pierwszym dniu konferencji został również wyświetlony film pn.: „Warsztaty polowe, przedstawienie doświadczeń odmianowych metodami ekologicznymi”.

Badania prowadzone na rzecz rolnictwa ekologicznego są bardzo ważnym transferem wiedzy od nauki do praktyki. Przedstawione wyniki prowadzonych badań dają możliwość doskonalenia zawodowego doradców pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi a także bezpośredniego wprowadzenia innowacji w gospodarstwach ekologicznych.

W konferencji w dniach 8-9.06.2022 r. wzięło łącznie udział 106 osób

Nagranie z transmisji konferencji można zobaczyć w serwisie YouTube: https://youtu.be/dL3rBEFM9ZE

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl