48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu realizuje operację własną pn.: „Wsparcie cyfryzacji usług informacyjnych i doradczych dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i podmiotów z otoczenia rolnictwa” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

2021 12 13 logotypy

Przedmiotem operacji jest opracowanie pilotażowych e-usług, bazujących na uaktualnionej wersji koncepcji: "Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie" opracowanej 10 grudnia 2020 roku na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu współfinansowanej ze środków Schematu II Pomocy technicznej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Usługi będą wykorzystywane przez rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradztwo rolnicze, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorców do wspierania transferu wiedzy i innowacji. Dzięki przygotowywanym e-usługom nastąpi zwiększenie dostępności informacji, a także ułatwienie podejmowania decyzji w zakresie zarówno zarządzania gospodarstwem rolnym, produkcji i hodowli jak i współpracy w zakresie realizacji projektów i szeroko rozumianej wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

Operacja została zgłoszona i przyjęta do realizacji przez Instytucję Zarządzającą w dwuletnim Planie Operacyjnym KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl