48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Ogłoszenie wyników XXIX edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2021 rok. Konkursu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 12 tytułów publikacji. Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs we współpracy z Departamentem Strategii i Rozwoju MRiRW, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

 

WYNIKI KONKURSU
Poniżej wyniki XXIX edycji konkursu:


W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”
Dwa równorzędne I miejsca:
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pięć równorzędnych II miejsc:
„Wieś Kujawsko-Pomorska” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Cztery równorzędne III miejsca:
„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
„Poradnik Gospodarski” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”
I miejsce:
„Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów w Małopolsce” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

II miejsce:
„Bydło mięsne. Hodowla w województwie lubuskim” Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

III miejsce:
„Zdrowie zaczyna się na talerzu” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nagroda specjalna
„Natura w obiektywie. Promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

 W ramach konkursu przyznano nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce - 10 000 złotych
II miejsce - 8 000 złotych
III miejsce - 6 000 złotych
Nagroda specjalna - 2 000 złotych

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na początku grudnia

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism oraz publikacji tematycznych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje.

 

Wyniki XXIX konkursu.pdf

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl