48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniu 23 września 2021 r. w szkolenie wyjazdowe nt. ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” - inicjatywy przedsiębiorcze na obszarach górskich i podgórskich na przykładzie „Zagórzańskich Dziedzin” w ramach projektu pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanego z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Szkolenie odbyło się na terenie obszarów górskich i podgórskich Beskidu Wyspowego i Gorców w województwie małopolskim. Uczestnikami szkolenia było 20 osób, przedstawiciele podmiotów doradczych, mieszkańców obszarów wiejskich i rolników, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek naukowych. Celem szkolenia było upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych na obszarach górskich i podgórskich, w oparciu o walory naturalne, zasoby lokalne i produkty markowe.

W ramach szkolenia odbyła się wizyta w Urzędzie Gminy Mszana Dolna wraz ze spotkaniem z wójtem gminy panem Bolesławem Żaba. Podczas wizyty zaprezentowana została marka lokalna „Zagórzańskie Dziedziny”, która jest narzędziem promocji i rozwoju regionu poprzez wysokiej jakości produkty, usługi i inicjatywy związane regionem, oferowane i realizowane przez regionalnych twórców, usługodawców oraz regionalne instytucje i podmioty ekonomii społecznej. Marka Zagórzańskie Dziedziny budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo - historyczne i przyrodnicze regionu. Powstała z inicjatywy Gminy Mszana Dolna w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej i instytucji wspierających zrównoważony rozwój regionu. Na spotkaniu przedstawione zostały korzyści wynikające z trójsektorowej współpracy pomiędzy samorządem, NGO oraz przedsiębiorcami w ramach funkcjonowania marki lokalnej oraz oferta warsztatowa Zagórzańskich Dziedzin - obecnie 49 różnorodnych warsztatów edukacyjnych bazujących na lokalnym dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym, kulinarnym, artystycznym oraz sportowym.

Podczas szkolenia uczestnicy odwiedzili „Studio RZ”, lokalną firmę oferującą dzieła artysty Roberta Zapały z Poręby Wielkiej, gdzie również znajduje się punkt sprzedaży produktu lokalnego – rękodzieło tworzone przez członków Stowarzyszenia Rękodzielników Zagórzańscy Pasjonaci – partnerów marki Zagórzańskie Dziedziny oraz osoby indywidualne. W tym miejscu można zakupić m. in. koronki, obrazy malowane na starej desce, akwarele, przedmioty użytkowe zdobione techniką decoupage’u, galanterię drewnianą wypalaną w regionalne, zagórzańskie wzory, pierniczki ozdobne nawiązujące do zagórzańskiej łąki oraz tradycyjnych, regionalnych strojów.
Zaprezentowana została również działalności Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość – jednego z Partnerów marki Zagórzańskie Dziedziny – prowadzącego m. in. warsztaty edukacyjne, współpracującego przy tworzeniu oferty Zagórzańskich Dziedzin oraz tworzącego Zagórzańskie Centrum Wolontariatu obejmującego zagórzańskie samorządy, organizacje pozarządowe działające na tym terenie, placówki oświatowe i wszystkie grupy zagórzańskich beneficjentów, m. in. seniorów, osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi, dzieci i młodzież.

Kolejna wizyta miała miejsce w Gospodarstwie Agroturystycznym i Zagrodzie Edukacyjnej „U Misia” w Porębie Wielkiej, partnera Zagórzańskich Dziedzin, gdzie zaprezentowany został przykład współpracy edukatora z wieloletnim doświadczeniem, przewodnika górskiego, Partnera Zagórzańskich Dziedzin– Krystyny Popko – Tomasiewicz z miejscowym rolnikiem wynajmującym pokoje w ramach prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego, sprzedającego swoje wyroby serowarskie w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, edukującego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych na rzecz tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej bazującej na lokalnych tradycjach pasterskich i rolniczych. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztacie z oferty marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny „Skąd się biorą tradycyjne zagórzańskie sery”.
Kolejna wizyta miała miejsce w „Pasiece Bartek” w Kasince Małej działającej w ramach Stowarzyszenia Zagórzańska Kraina. Jest to gospodarstwo pasieczne, prowadzące działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego oferując całą gamę produktów pszczelich oraz działalność edukacyjną proponując 7 różnorodnych warsztatów edukacyjnych o życiu pszczół i właściwościach zdrowotnych produktów pszczelich. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztacie z oferty marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny „Od kwiatowego koszyka do miodu słoika”.

Kolejno odbyła się prezentacja oferty Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Zagórzańskiej (Partner Zagórzańskich Dziedzin), powołanej przez rolników prowadzących działalność agroturystyczną. Rolnicy wynajmujący pokoje gościnne w ramach prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego powołali do życia Fundację i urządzili w swoich obiektach Izbę Pracy Twórczej – miejsce, w którym odbywają się warsztaty oferowane przez kreatorów marki Zagórzańskie Dziedziny, spotkania z kulturą zagórzańską, eventy i wydarzenia lokalne. Izbę można również wynająć na organizację prywatnych imprez lub uroczystości.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję poznać i spróbować produkty pochodzące od lokalnych rolników oraz potrawy regionalne, w tym pozytywnie zaopiniowane do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych, przygotowywane w ramach edukacyjnych warsztatów kulinarnych „Kuchnia zagórzańska” przez KGW Śwarne Babki z Łętowego (Partner Zagórzańskich Dziedzin) z oferty marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny, a także poznać Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlom z Olszówki tworzące bogatą ofertę kulturową regionu.

zdv2


 

baner
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl