48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

„JAK DBAM O ŚRODOWISKO I KLIMAT W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM I/LUB GOSPODARSTWIE ROLNYM?”

zgłoszenia do 3 października 2021 roku

logo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu jako partner projektu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”

Celem konkursu jest promocja i rozpowszechnianie dobrych praktyk, w jaki sposób rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs jest skierowany do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, którzy na dzień przesłania zgłoszenia konkursowego nie ukończyli 35 roku życia.

Jakie są nagrody?
Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:
• za zajęcie I miejsca – 4 000 złotych brutto,
• za zajęcie II miejsca – 3 000 złotych brutto,
• za zajęcie III miejsca – 2 000 złotych brutto,
• wyróżnienie – 700 złotych brutto,
• nagroda publiczności – 4 000 złotych brutto.

Co trzeba zrobić?
1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu i załącznikami.
2. Nagraj film nie dłuższy niż 3 minuty.
3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
5. Prześlij film oraz wypełnione i podpisane dokumenty do organizatora konkursu w terminie do 10 września 2021 roku – szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Do pobrania:
• regulamin konkursu (plik PDF – 571 kB),

• formularz zgłoszeniowy (plik PDF – 507 kB),

• oświadczenie uczestnika potwierdzające, że utwór jest wynikiem jego indywidualnej twórczości oraz że uczestnik posiada prawa autorskie do utworu (plik PDF – 586 kB),

• oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (plik PDF – 493 kB),

• oświadczenie osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w pracy konkursowej (plik PDF – 497 kB),

• oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w pracy konkursowej (plik PDF – 500 kB),

• wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (plik PDF – 714 kB).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl