48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Informujemy, że na stronie internetowej IJHARS w zakładce Co robimy → Rolnictwo ekologiczne → Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, (https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej) zamieszczone zostały nowe, zaktualizowane formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa, tj.

  • formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008,
  • formularz F-5/BRE-07-IR-01 Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji,
  • formularz F-9/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu.

Zmiany w formularzu F-2/BRE-07-IR-01 oraz F-9/BRE-07-IR-01 dotyczyły dodania zapisu, że wnioskodawca załącza dokumenty lub informacje potwierdzające starania czynione przez niego w celu zakupu zwierząt z hodowli ekologicznych, natomiast w formularzu F-5/BRE-07-IR-01 zostały usunięte pola do wskazania przedziału czasowego okresu do uznania z mocą wsteczną, jako części okresu konwersji oraz objaśnienia do początkowej i końcowej daty ww. okresu.

Ponadto informuję, że do 31.08.2021 r. ustanowiony został okres przejściowy, w którym jednostki certyfikujące oraz WIJHARS mogą rozpatrywać wnioski o odstępstwa, złożone przez producentów na poprzednio obowiązujących formularzach.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl