48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium zdalne IHAR-PIB najciekawsze efekty realizacji zadań obszarów Programu Wieloletniego 2015-2020 pn. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

Seminarium odbędzie się 1 grudnia 2020 r. o 11:00.

Link do spotkania z harmonogramem

W czasie spotkania będą przedstawione najważniejsze uzyskane osiągnięcia z realizowanych obszarów badawczych dot.: ochrony zasobów genowych roślin użytkowych, zwiększania wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele, monitoringu zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych, zachowania czystości produkcji i bezpieczeństwa żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych, upowszechniania wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.


Z powodu obszerności i różnorodności prowadzonych badań oraz ograniczeń czasowych seminarium zdalnego, zachęcamy do odwiedzania strony programu wieloletniego, na której są dostępne szczegóły wszystkich realizowanych zadań oraz zostaną zamieszczone podsumowania z realizowanych zadań.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl