48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach realizowanej operacji KSOW na lata 2020-2021 pn. „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego” zorganizowało w dniach 27 i 28 lipca 2020r. krajową konferencję „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego – doświadczenia producentów i oczekiwania konsumentów”.

Celem konferencji – webinarium było przekazanie wiedzy w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstwa w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń i wobec zmian w postawach i zachowaniach konsumentów. W konferencjach uczestniczyło łącznie 179 osób. Byli to doradcy, rolnicy, przedstawiciele samorządów oraz stowarzyszeń.

Wykłady na konferencji zaprezentowali: dr hab. Sylwia Żakowska -Biemans Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji SGGW, mgr Ilona Gładysz Pięta kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami dotyczącymi produkcji i sprzedaży żywności po ogłoszeniu zagrożenia epidemiologicznego podzielili się prowadzący działalność produkcji w zakładach o małej skali produkcji lub organizujących dystrybucję żywności produkowanej przez rolników: mgr inż. Tomasz Falczewski „Przetwory z Borówki, Dagmara Pilis Stowarzyszenie Producentów Koszyka Lisieckiego, Monika Lasoń GROSER Grodziskie Sery Kozie, Grzegorz Patoła Grupa Wirtualne Pole – innowacyjny model sprzedaży produktów rolnych.

Podczas konferencji Pani dr hab. Sylwia Żakowska -Biemans przedstawiła i zinterpretowała wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych gospodarstwach rolnych, określających zmiany w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ich wpływ na funkcjonowanie krótkich łańcuchów żywności. Ankietowani podkreślali, że możliwość wyboru różnych form prowadzenia działalności produkcji i sprzedaży żywności bezpośrednio przez rolników to szansa dla małych gospodarstw rolnych oraz małych przetwórców, który przynosi dodatkowe dochody finansowe. Konsument coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na cenę żywności, ale również na sposób jej produkcji, co szczególnie podkreślano w obecnych warunkach podwyższonego ryzyka. Zaufanie konsumenta wiąże się nie tyle z certyfikatami jakości, co z osobą producenta – jego wiarygodnością, starannością, zaangażowaniem, umiejętnościami oraz możliwością bezpośredniego kontaktu z producentem. Właściciele gospodarstw podkreślali, że produkcja żywności to sztuka, która wymaga wiedzy, umiejętności, codziennej pracy i wytrwałości. Tylko połączenie tych wszystkich cech daje współmierny efekt w postaci idealnych, powtarzalnych produktów oraz bezcennego zadowolenia klienta i jego powrotu po produkty raz zakupione.

Nowymi wyzwaniami stojącymi przed małymi producentami jest zapewnienie organizacji rynku sprzedaży wyprodukowanej żywności. Problem ten uwidocznił się szczególnie w zachowaniu i oczekiwaniach konsumentów po ogłoszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju. Aby pogodzić złożone oczekiwania konsumentów muszą być wdrażane nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie możliwości produkcji i sprzedaży żywności od lokalnych producentów. W ostatnich czasie przepisy regulujące sprzedaż żywności przez rolników-producentów na rynek krajowy są zmienianie w celu dostosowania ich do potrzeb, uwarunkowań i możliwości małych gospodarstw rolnych, i co za tym idzie, w celu umożliwienia konsumentom bezpośredniego dostępu do produktów żywnościowych wytwarzanych przez rolników. Formy prowadzenia tej działalności wpisują się w definicję krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), który polega na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności, a obywatelem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie. Istotna jest tu „odległość społeczna”, nie tylko geograficzna.

Niezależnie od sytuacji zawsze istotne jest przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych związanych z produkcją, przechowywaniem i dystrybuowaniem żywności. Przepisy prawa żywnościowego nakładają na producentów żywności wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności. W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać szczególnie o stosowanie tych wymagań, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

Obecna sytuacja powinna być motywacją dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupulatniej przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Wymagania jakie w tym zakresie obowiązują producentów żywności w swoim wykładzie przedstawiła Pani Ilona Gładysz Pieta.

Do pobrania:

Prezentacja1

Prezentacja2

Prezentacja3

Prezentacja4

Prezentacja5

Prezentacja6

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl