48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Przypominamy, że od 2019 roku trwa Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Dofinansowanie udzielane jest ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym przez WSCH-R.

 

Dokumenty aplikacyjne

Rodzaj Wapna

Informacje jakie powinny
znaleźć się na fakturze

Dokumenty Aplikacyjne 1
Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie

Typy wapna nawozowego

Środki wapnujące

Informacja o danych na Fakturze

Szczegóły realizacji Programu

Beneficjent, który wskazuje wielkość pomocy de minimis powinien zrobić to na podstawie otrzymanych decyzji z jednostki udzielającej pomocy.
Posiadane decyzje  można zweryfikować w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (strona ta stanowi jedynie źródło dodatkowej informacji)

Dane kontaktowe do Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej

Dane kontaktowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Zasady poboru próbek gleb

 1) wersja formularza 3.5.1. z 27.04.2020r.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami prawidłowego wapnowania

WAPNOWANIE GLEB W POLSCE - Instrukcja upowszechnieniowa - Grażyna Hołubowicz-Kliza

Wapnowanie gleb krok po kroku - film Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego

Wapnowanie podstawą żyzności gleb w gospodarstwie ekologicznym - poradnik

 

Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić

 1. Dokonać badania gleby w zakresie pH w raz z zaleceniami dotyczącymi potrzeb wapnowania. Zachęcamy Państwa do wykonania badania gleby obejmującego również (fosfor, potas, magnez), koszt badania jest nieznacznie wyższy zaś dzięki temu uzyskują państwo wiele cennych informacji o glebie
 2. pH gleby uprawniające do otrzymania dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.Tabela 1. Kwota dofinansowania:

L.p.

Wielkość gospodarstwa

Kwota dofinansowania

1.

0 – 25 ha

300 zł/t

2.

25 – 50 ha

200 zł/t

3.

50 -75 ha

100 zł/t

 

Co obejmuje dofinansowanie

Zakup wapna w postaci:

 1. wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), - Wykaz wapna nawozowego
  oraz
 2. środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Wykaz środków wapnujących


Czego nie obejmuje dofinansowanie:

 • Kosztu transportu
 • Koszu rozsiewu nawozów wapniowych

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2021r.

Planowany termin przyjmowania dokumentów o refundacje kosztów – nabór ciągły, do wyczerpania limitu środków.

Miejsce składania dokumentów - Wojewódzkie Stacje Chemiczno - Rolnicza.

Jednocześnie dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej do WFOŚiGW na wskazany adres e-mail.

Limit Pomocy - Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat, dlatego przed złożeniem wniosku należy sprawdzić poziom wykorzystania przysługującej pomocy. 


Pomoc de minimis obejmuje: 

 • dopłaty do materiału siewnego (składane w ARiMR)
 • zwolnienie z podatku z czynności cywilno-prawnych, czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej, 
 • pomoc suszową lub za powódź
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;
 • ulgi w podatku rolnym dla gminy; 
 • dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis.

Na program wapnowania gleby pierwotnie zaplanowano 300 mln zł. W 2019 roku  rolnicy w całym kraju złożyli 10 126 wniosków na łączną kwotę 20,59 mln zł.  Zaś na lata 2020-2022 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowały około 80 mln zł na dofinansowanie w ramach programu wapnowania gleby. Ostateczny limit środków będzie zależał m.in. od zapotrzebowania na środki finansowe ze strony rolników.

 

Tabela 2. Wykorzystanie środków finansowych w 2019 roku wg województw.

l.p.

Województwo

Liczba przyjętych wniosków
w ramach programu w szt.

Łączna wnioskowana kwota
dofinansowania w PLN

1.

Dolnośląskie

383

403 040,65 zł

2.

Kujawsko-Pomorskie

452

1 044 171,39 zł

3.

Lubelskie

1 035

2 004 381,96 zł

4.

Lubuskie

222

716 488,88 zł

5.

Łódzkie

1 024

1 705 934,60 zł

6.

Małopolskie

479

604 869,80 zł

7.

Mazowieckie

1 175

2 922 125,71 zł

8.

Opolskie

320

815 824,45 zł

9.

Podkarpackie

780

844 154,69 zł

10.

Podlaskie

1 060

3 029 285,39 zł

11.

Pomorskie

307

720 095,67 zł

12.

Śląskie

397

866 410,62 zł

13.

Świętokrzyskie

421

241 076,81 zł

14.

Warmińsko-Mazurskie

688

1 500 062,39 zł

15.

Wielkopolskie

968

2 021 800,07 zł

16.

Zachodniopomorskie

415

1 149 103,24zł

 

 

10 126

      20 588 826,32 zł

 

 

Tabela 3. Limit środków finansowych na lata 2020-2022 wg województw.

l.p.

Województwo

Budżet programu na lata 2020-2022

 
 

1.

Dolnośląskie

6 320 000 zł

 

2.

Kujawsko-Pomorskie

4 123 800 zł

 

3.

Lubelskie

Brak danych

 

4.

Lubuskie

2 525 300 zł

 

5.

Łódzkie

805.400 zł

 

6.

Małopolskie

5 263 200 zł

 

7.

Mazowieckie

Brak danych

 

8.

Opolskie

1 546 400 zł

 

9.

Podkarpackie

2 575 000 zł

 

10.

Podlaskie

10 300 000 zł

 

11.

Pomorskie

Brak danych

 

12.

Śląskie

4 301 100 zł

 

13.

Świętokrzyskie

2 000 000 zł

 

14.

Warmińsko-Mazurskie

5 000 000 zł

 

15.

Wielkopolskie

11 075 300 zł

 

16.

Zachodniopomorskie

4 329  500 zł

 

 

 

Tabela 4 Dane kontaktowe

l.p.

 Województwo

Dane do kontaktu OSChR

Dane do kontaktu WFOSIGW

Regulamin naboru

Dokumenty aplikacyjne

1.

Dolnośląskie

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Tel. (71) 322 50 37

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Szerszeń

Nr tel. 71 333 09 55

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Programu

2.

Kujawsko-Pomorskie

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Tel: (52) 322 32 46 - wew. 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WFOŚiGW tel. 56 62-12-328
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Programu

3.

Lubelskie

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Tel.: +48 81 742 63 01 wew. 114

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

N.D

Regulamin Programu

4.

Lubuskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

tel/fax  95 720 30 20

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WFOŚiGW
Tel.  68 419-69-00

Regulamin Programu

5.

Łódzkie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

 Tel: (42) 679 30 01

ND

Regulamin Programu

6.

Małopolskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Tel:12 637 04 61

Artur Tomasiewicz

785 855 922

Regulamin Programu

7.

Mazowieckie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

tel. (22) 773 53 21,  697 690 167

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WFOŚiGW w Warszawie:
Grzegorz Olczyk  –  22 504 41 69 

Regulamin Programu

8.

Opolskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

mgr inż. Maria Lasota

Tel. 77 455 60 36 wew. 22

ND

Regulamin Programu

9.

Podkarpackie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

tel.: (17) 854 27 76 wew. 34

tel. kom.: 606 224 446

WFOŚiGW w Rzeszowie
tel. 17 852 23 44 wew. 101

Regulamin Programu

10.

Podlaskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

 Tel. 85/743 58 41 w 27, 23, 22

Izabela Grygorczuk (85) 749–94–93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Romanowska (85) 749–94–85
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Kulbacka (85) 749–94–75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Programu

11.

Pomorskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

 (58) 302 38 15 wew. 23

tel. kom. 501335587

WFOŚiGW
58 743 18 00, 58 743 18 91,
58 743 18 92, 58 743 18 93

Regulamin Programu

12.

Śląskie

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Gliwicach:
32 231 74 19 w. 22,
tel. kom. 660 436 281

WFOŚiGW w Katowicach:
32 60 32 341, 32 60 32 386

Regulamin Programu

13.

Świętokrzyskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

Tel: 41 361 01 51,

WFOŚiGW w Kielcach
41 368 02 13; 41 333 52 21;
41 333 52 35; 41 333 59 04.

Regulamin Programu

14.

Warmińsko-Mazurskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

tel/fax: (89) 533 20 92

WFOŚiGW  w Olsztynie
Wapnowanie:
89 522 02 25, 89 522 02 38, 89 522 02 75

Regulamin Programu

15.

Wielkopolskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

(61) 868-97-51 w.51, (61) 868-48-36

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ND

Regulamin Programu

16.

Zachodniopomorskie

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

Tel: (91) 422 48 68

WFOŚiGW  Biuro Szczecin
91 4855114, 4855133, 4855135

WFOŚiGW Biuro Koszalin – 94 3467231

Regulamin Programu

 

Powiązane strony

Program wapnowania 2019

Lista doradców rolniczych

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl