48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 20-23 czerwca 2020 r. w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

Obecni w Minikowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Komisarz ds. Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski podkreślali, że rola rolnictwa nie ogranicza się tylko do aspektu ekonomicznego, ale powinna uwzględniać szerszy kontekst tzn. dostarczać produktów rolnych wysokiej jakości przy poszanowaniu środowiska naturalnego. W związku z powyższym Unia Europejska w coraz większym stopniu kładzie nacisk na cele nie tylko produkcyjne, ale również przyrodnicze, czego odzwierciedleniem będą m.in. unijne programy realizowane w ramach Zielonego Ładu i nowej WPR.

Krajowe Dni Pola stanowią doskonała okazję do zapoznania się z ofertą odmianową firm nasiennych połączoną z ich prezentacją na poletkach doświadczalnych (ponad 500 odmian roślin uprawnych). Ponadto, zarezentowano poletka roślin odmian uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Chrząstowie oraz w Grubnie k. Chełmna. Poletka można będzie zwiedzać, aż do momentu zbioru poszczególnych roślin.

Uzupełnienie prezentacji polowych stanowił dwudniowy cykl konferencji poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z produkcją rolniczą.
Dzień 1, 22 czerwca – KLIMAT, WODA, GLEBA,
Dzień 2, 23 czerwca – BEZPIECZEŃSTWO BIAŁKOWE KRAJU.

Informacje na temat: Krajowych Dni Pola 2020 w Minikowie dostępne są na: https://dnipola.kpodr.pl/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl