48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Wyniki XXII edycji konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XXII konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” za 2014 r., promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz seminarium pn:. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 4-5 listopada 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. W kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji WODR, w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne 10 redakcji WODR.

Organizowany przez CDR konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców, w połączeniu z organizowanymi warsztatami dziennikarskimi, przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

 

Poniżej wyniki:

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

 Dwa równorzędne I miejsca:

„Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Minikowie

„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we  Wrocławiu

II miejsce:

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Wyróżnienie:

„Lubuskie Aktualności Rolnicze” Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

„Doradca” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

 

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo tematyczne” przyznano dwie równorzędne nagrody:

„Na krawędzi Doliny Noteci, ścieżka dydaktyczna” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Odnawialne źródła energii w województwie opolskim – aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 

 

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism i wydawnictw tematycznych składamy gratulacje.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl