48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z organizatorami zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu Sposób na Sukces. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. W XVI edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014r. i pierwszej połowie 2015r.. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie.

W dniach 7-8 lipca br. w pensjonacie „Uroczysko Zaborek” w Kolonii k/Janowa Podlaskiego odbyła się konferencja podsumowująca 15-lecie konkursu „Sposób na Sukces”. Jej celem było także wskazanie czynników rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i barier hamujących jej rozwój. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Rady Konkursu „Sposób na Sukces”, uczelni wyższych, Lokalnych Grup Działania, Europejskich instytucji doradczych i instytucji działających na terenie Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Litwa, Włochy) oraz Laureaci i wyróżnieni w 15-tu edycjach konkursu „Sposób na Sukces”.

11 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala finałowa XV edycji konkursu Sposób na Sukces organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spośród 62 zgłoszonych przedsięwzięć jury konkursu wybrało 12, które nagrodzono w czterech kategoriach: rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Przyznano także 3 wyróżnienia za wkład w poprawę jakości życia na wsi. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali listy gratulacyjne i albumy od Prezydenta oraz dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bernard Mucha, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W kategorii rodzinnej nagrodzono 5 przedsięwzięć, z czego 4 obejmowały budowę lub rozbudowę obiektów infrastruktury turystycznej, były to: Kompleks rekreacyjny „Sielsko na Wygodzie", Pensjonat „Uroczysko Zaborek”, Villa Greta oraz Bell P.P.H.U. Pałac i Folwark Galiny. W tej kategorii nagrodzono także firmę rodzinną „Cukiernia Jarzyna s.c.” za rozszerzenie działalności o produkcję ręcznie wykonanej wysokiej jakości galanterii czekoladowej. Historia działalności tej wielopokoleniowej firmy sięga roku 1976 i od samego początku właściciele zwracają bardzo dużą uwagę na jakość wytwarzanych produktów. W dużym stopniu wpływają na edukację zawodową i wzrost zatrudnienia, szczególnie wśród młodzieży – organizują praktyki i staże dla najzdolniejszych przyszłych cukierników. W  kategorii zespołowej nagrodzone zostały m.in. dwie spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem” oraz Spółdzielnia Socjalna „SPIŻARNIA KUJAWSKA”, które w znaczący sposób wpływają na zmniejszenie bezrobocia oraz na wzrost aktywności społecznej mieszkańców terenów wiejskich. W tej samej kategorii nagrodę otrzymali również m.in. Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi za utworzenie Grupy Producentów Rolnych Marpol Sp. z o.o.  w celu promocji polskiej gęsiny i tradycyjnych wyrobów z gęsi, "Tax" s.c. za organizację Jeździeckich Mistrzostw Kaszubów Amatorów w Skokach przez przeszkody połączonych z piknikiem rodzinnym promującym turystykę sportową i działalność artystyczną mieszkańców gminy oraz firma "ECO-PROGRES Sp. z o.o. za budowę biogazowni w gospodarstwie rolnym w celu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w oparciu o surowce lokalne. W tej edycji przyznano także nagrodę w kategorii „Przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety”. Laureatka Pani Emilia Rychwalska została doceniona w konkursie za utworzenie firmy P.P.H.U. LIWMA ART. zajmującej się produkcją pamiątek, upominków i zaproszeń okolicznościowych. Jej działalność ukazuje, że silna kobieta zakładając firmę może osiągnąć sukces na obszarach wiejskich.

Laureaci XV edycji konkursu

W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. W swojej wypowiedzi podkreślił, że laureaci budują nowe miejsca pracy i wyzwalają energię która w dalszym ciągu drzemie na obszarach wiejskich. Dodał także, że należą się im za to wyrazy szacunku i podziękowania. Zofia Szalczyk w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromna rolę liderów społeczności wiejskiej i Lokalnych Grup Działania w promowaniu inicjatyw, aktywizujących mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Pani Zofia Szalczyk, Pogratulowała uczestnikom konkursu charyzmy i odwagi oraz podkreśliła, że „Nie jest łatwo zgłosić się do konkursu i poddać swego rodzaju ocenie i rywalizacji”. W imieniu laureatów organizatorom podziękowała Joanna Gawryszewska, Prezes Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności - miejsca przyjaznego rozwojowi lokalnych talentów artystycznych.  Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu Centrum Kreatywności „Kreolia” zostało nagrodzone w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Po oficjalnym wręczeniu nagród i wyróżnień uhonorowano także laureatów voucherami pobytowymi, które ufundowali laureaci z poprzednich edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Przedstawiciele samorządów lokalnych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego wręczyli także laureatom ze swoich regionów odznaczenia i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość finałową uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, w którego składzie tańczą i śpiewają dzieci oraz młodzież.

Konkurs Sposób na Sukces już od 15 lat organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W konkursie corocznie nagradzane są najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja przedsięwzięć wpływających na rozwój przedsiębiorczość i aktywności społecznej na obszarach wiejskich, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci i wyróżnieni w konkursie poprzez realizację swoich przedsięwzięć dają znakomity przykład efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcie finansowe ze środków PROW 2007-2013 dało im możliwość utworzenia lub rozwoju swojej działalności.
Współorganizatorami i partnerami XV edycji konkursu są:
•    Kancelaria Prezydenta RP,
•    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•    Stowarzyszenie Sposób na Sukces,
•    Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
•    Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
•    Stowarzyszenie AgroBiznesKlub,
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
•    Warszawski Bank Spółdzielczy,
•    Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A.
Patronat medialny:
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Dwutygodnik Agro Serwis,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
Centrum Doradztwa Rolniczego dziękuje organizatorom stoisk promocyjnych:
•    Fabryce Cukierków „Pszczółka” z Lublina,
•    Cukierni Jarzyna z Brwinowa,
•    Firmie Produkcja Wędlin Wiejskich Piotr Brożyna,
•    Iławskiemu Stowarzyszeniu Producentów Gęsi – Grupie Producentów Rolnych „Marpol”,
•    Firmie Galeria Pieczywa Zbigniew Paczuski,
•    Tłoczni soków „Rembowscy”,
•    Spółdzielni Producentów Drobiu „Eko-Gril”,
•    ZPOiW „Polska Róża”,
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Oddział Regionalny.

Publikacja towarzysząca XV edycji konkursu

 

 

 

 

 

 

Wybrano laureatów tegorocznej XV edycji konkursu Sposób na Sukces. Jury wybrało piętnaście przedsięwzięć w czterech  kategoriach: rodzinnej, zespołowej, w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety, w tym trzy przedsięwzięcia wyróżniło.
Lista laureatów konkursu

Konkurs Sposób na Sukces narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości.

Tegoroczna gala finałowa konkursu Sposób na Sukces odbyła się w Pałacu Prezydenckim 20 maja 2014 r. Spośród 66 zgłoszeń jury konkursu wybrało 15 przedsięwzięć, które nagrodzono w trzech kategoriach: rodzinnej, zespołowej i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Najwięcej, bo aż 10 przedsięwzięć nagrodzono w kategorii rodzinnej, w której nagrodę przyznano m.in. za utworzenie Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego Sea Park w Sarbsku. Park związany jest tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów oraz kulturą i historią Pomorza. Budowa parku została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
   

Właściciele współpracują z Lokalną Grupą Rybacką Pradolina Łeby, Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), są członkami i współtworzącymi Stowarzyszenie For Baltic. Sea Park współpracuje też z dostawcami i usługodawcami, m.in. ośmioma firmami, które prowadzą regularny dowóz turystów z Łeby oraz hotelami, które oferują gościom wycieczki fakultatywne do Sea Parku. W tej samej kategorii nagrodę otrzymał również m.in. właściciel firmy RTM Sp. z o.o. za utworzenie Skansenu Olenderskiego Olandia w Prusimiu, odnoszącego się do kultury osadników olenderskich, którzy zamieszkiwali w okolicy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Laureaci XIV edycji konkursu

W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, który w swojej wypowiedzi podkreślił, że sukces pozwala wyzwalać energię i pokłady przedsiębiorczości. Dodał też, że prawdziwymi beneficjentami są laureaci, ale także społeczności lokalne, bo dzięki temu mogą budować lepszą przyszłość. – Nie ma wolności bez nowoczesności. Państwo budujecie tę nowoczesność, jesteście budowniczymi lepszej przyszłości Polski – powiedział minister. Laureaci konkursu otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta, dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczył Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu Tadeusz Nalewajk podkreślił konieczność popularyzowania inicjatyw, aktywizujących mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W imieniu laureatów organizatorom podziękowała Anna Krzyżak-Żuchowska, Prezes Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska Sp. z o.o. w Kamionce k/Nidzicy. Garncarska Wioska, której działalność oparta jest na dawnych ginących zawodach i zwyczajach, poprzez które promowana jest przedsiębiorczość wśród bezrobotnych mieszkańców wsi, została nagrodzona w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Konkurs Sposób na Sukces organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W ramach konkursu od czternastu lat corocznie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja aktywnych postaw, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci konkursu realizując swoje pomysły, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu finansowemu PROW 2007-2013 możliwy jest rozwój, nagradzanych w konkursie przedsięwzięć.

Współorganizatorami i partnerami XIV edycji konkursu są:
•    Kancelaria Prezydenta RP,
•    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•    Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
•    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
•    Stowarzyszenie AgroBiznesKlub,
•    Stowarzyszenie Sposób na Sukces,
•    Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
•    Warszawski Bank Spółdzielczy,
•    Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A.
Patronat medialny:
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
•    Dwutygodnik Agro Serwis,
•    Miesięcznik Bank i Rolnictwo.
Centrum Doradztwa Rolniczego dziękuje organizatorom stoisk promocyjnych:
•    Fabryce Cukierków Pszczółka z Lublina,
•    Zajazdowi Rudziewicz
•    Cukierni Jarzyna z Brwinowa,
•    Firmie PPHU Activ,
•    Browarowi Koreb - PIWOMAR Marek Kaczorowski,
•    Consonni Bartelak S.c.
•    Zakładowi Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik Sp. z o.o.
•    Gospodarstwu P.H.U. Kowalski,
•    Złotoryjskiemu Towarzystwu Tradycji Górniczych w Leszczynie,
•    ZPOiW Polska Róża.

       
       
       
       
       

Publikacja towarzysząca XIV edycji konkursu
Publikacja towarzysząca XIV edycji konkursu

 

Wybrano laureatów tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces. Jury wybrało piętnaście przedsięwzięć w trzech kategoriach: rodzinnej, zespołowej i w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Lista laureatów

Jury Konkursu Sposób na Sukces wybrało przedsięwzięcia, które będą poddane dalszej ocenie podczas wizytacji na miejscu i tym samym zakończyło pierwszy etap oceny zgłoszeń do XIV edycji konkursu.

Doradcy współpracujący przy organizacji Konkursu „Sposób na Sukces” oraz przedsiębiorcy z obszarów wiejskich w dniach 25-27 września 2013r. uczestniczyli w seminarium „PROW na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi, a zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Seminarium obejmowało zajęcia stacjonarne oraz wizyty w trzech podmiotach, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na wsi przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii zapraszamy do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe – wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.

 

Wybrano laureatów i wyróżnionych tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces. Jury konkursu nie miało łatwego zadania, gdyż poziom zgłoszonych w tym roku przedsięwzięć był bardzo wyrównany. Po intensywnych naradach jury wybrało laureatów - dwanaście przedsięwzięć w czterech kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej i w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Ponadto cztery firmy zostały wyróżnione.

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii zapraszamy do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.

Gala finałowa tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces odbyła się 28 czerwca 2012r. w Pałacu Prezydenckim. W imieniu Prezydenta laureatów i gości podjął Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: w kategorii indywidualnej nagrodzono dwa podmioty, w kategorii rodzinnej – trzy podmioty, w kategorii zespołowej – trzy podmioty, w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - pięć podmiotów, dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie.

Sekretarz Stanu Dariusz Młotkiewicz wręczył listy gratulacyjne od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.W przemówieniu minister wyraził przekonanie, że wszyscy uczestnicy konkursu, nie tylko ci, którzy otrzymali nagrody, mają ogromny wpływ na tworzenie miejsc pracy i nowych form aktywności na obszarach wiejskich, a tym samym nowych szans. Minister podkreślił, że jest to tym istotniejsze, że zwiększa się liczba mieszkańców wsi przy jednocześnie malejącej liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa.

Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, który objął konkurs patronatem, wręczył laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci zestawów kina domowego. W swojej wypowiedzi wiceminister podkreślił, że sukcesy laureatów konkursu Sposób na Sukces są najlepszym przykładem na to, że przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przynosi dobre rezultaty. Ponadto wiceminister złożył na ręce dyrektora Krzysztofa Mościckiego list od Ministra Sawickiego, w którym Minister zwraca uwagę na fakt, że konkurs Sposób na Sukces promuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez nagradzanie przedsięwzięć, których rozwój był możliwy dzięki dotacjom, uzyskanym w ramach tego programu, przewidzianych na pozarolniczy rozwój terenów wiejskich, w tym przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy Leader.

W imieniu laureatów i wyróżnionych głos zabrał Andrzej Tułaza, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Grup Wielkopolskich w Golince, który podziękował organizatorom konkursu za docenienie działalności Spółdzielni Grup Wielkopolskich oraz za trud włożony w organizację konkursu. W swojej wypowiedzi Andrzej Tułaza podkreślił także ogromne znaczenie rozwoju spółdzielczości w Polsce.

W gali finałowej uczestniczyli również nominaci XII edycji konkursu, których przedsięwzięcia były wizytowane przez jury konkursu, ale nie uzyskały nagrody ani wyróżnienia. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele agencji rządowych, ośrodków doradztwa rolniczego, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz urzędów gmin odpowiadających terytorialnie nagrodzonym przedsięwzięciom.

Tegoroczną galę finałową uatrakcyjnił występ Zespołu Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki „Wierchy” z Milówki.

Partnerzy medialni: Telewizja Polska S.A., Agro Serwis, Bank i Rolnictwo, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika oraz Magazyn Farmer, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy.

Dziękujemy za współpracę partnerom i współorganizatorom tegorocznej edycji konkursu, tj.:
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencji Nieruchomości Rolnych
Agencji Rynku Rolnego
Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Stowarzyszeniu Sposób na Sukces
Towarzystwu Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
Firmie Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia
Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A.
SGB Bank S.A.
Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu
Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. – Bronisze
Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa Rolniczego
Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddz. Regionalny w Łodzi
Kancelarii Ekonomicznej z Węgierskiej Górki
Firmie Fosfan S.A.
Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego
Marszałkowi Województwa Lubelskiego
Marszałkowi Województwa Łódzkiego
Marszałkowi Województwa Podlaskiego
Marszałkowi Województwa Śląskiego
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego
Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu
Wojewodzie Dolnośląskiemu
Wojewodzie Świętokrzyskiemu
Staroście Opoczyńskiemu
Staroście Rawickiemu
Staroście Grajewskiemu
Staroście Elbląskiemu
Staroście Bialskiemu
Staroście Brzezińskiemu
Burmistrzowi Miasta Szczuczyn
Gminie Lipowa
Gminie Sławno
Gminie Węgierska Górka

Dziękujemy wystawcom za organizację stoisk promocyjnych:
Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Grzegorz
Zakładom Mięsnym „Salus” Sp. z o.o.
Tłoczni soków z owoców i warzyw „Wiatrowy Sad”
Cukierni Jarzyna s.c. Grażyna, Bartłomiej, Maria Jarzyna
Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu „WITAMINA” Mirosław Szczypek
Spółdzielni Producentów Drobiu „Eko-Gril”
Stowarzyszeniu „Macierzanka” z Wiżajn
Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia
Winnicy Płochockich

 

Laureaci i wyróżnieni XII edycji konkursu Sposób na Sukces

Publikacja towarzysząca XII edycji konkursu Sposób na Sukces do pobrania tutaj (72 MB):

   ___________________________________________________________________________________

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem XII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces”

Uroczyste wręczenie nagród tegorocznym finalistom konkursu Sposób na Sukces odbyło się 28 czerwca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Laureaci i wyróżnieni w XI edycji konkursu odebrali listy gratulacyjne, które w imieniu Prezydenta wręczył Dariusz Młotkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Finaliści otrzymali także dyplomy i statuetki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wręczył Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto nagrodzeni w konkursie zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi m.in. w postaci zestawów kina domowego. Nagrody przyznano w kategoriach indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Łącznie nagrodzono czternaście przedsięwzięć, w tym dwa wyróżniono.

Dariusz Młotkiewicz sekretarz stanu, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że dla zachowania żywotności wsi potrzebne są różnorodne formy aktywności, które pozwolą żyć i pracować na wsi. Podkreślił również, że na wsi znajduje się duży potencjał, który trzeba uruchamiać i wykorzystywać dla wspólnego dobra, a laureaci konkursu Sposób na Sukces pokazują jak można to robić - jak pracując na własny sukces, wnosić swój wkład do dobra wspólnego.

Tadeusz Nalewajk podsekretarz stanu, podkreślił znaczenie idei konkursu, tj. tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich i dodał, ze wpisuje się ona w aktualnie realizowaną politykę rozwoju obszarów wiejskich. Wiceminister pogratulował realizatorom wszystkich przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu także tym, którzy nie wygrali, bo jak powiedział wszystkie przedsięwzięcia są ważne dla rozwoju polskiej wsi.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele agencji rządowych, administracji samorządowej, tj. urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów gmin oraz przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego.

Patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia, Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Partnerzy medialni: Telewizja Polska S.A., Agro Serwis, Bank i Rolnictwo, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika oraz Magazyn Farmer.

Dziękujemy za współpracę partnerom i sponsorom tegorocznej edycji konkursu, tj.:

Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Mazowieckiemu Bankowi Regionalnemu S.A.
Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. – Bronisze
Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu
Agencji Nieruchomości Rolnych
Agencji Rynku Rolnego
Firmie Fosfan S.A.
HDI Asekuracja Towarzystwu Ubezpieczeń S.A.
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego
Urzędowi Gminy Mierzęcice
Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie
Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego
Urzędowi Gminy Pleśna
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Urzędowi Gminy Kołbaskowo
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego
Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Starostwu Powiatowemu w Puławach
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego
Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy
Urzędowi Gminy Puńsk
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego
Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu

Dziękujemy wystawcom za organizację stoisk promocyjnych:

P.P.H.U. Anmar
Spółdzielni Producentów Drobiu Eko-Gril
Firmie Polser
Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia
Winnicy Płochockich
Zakładowi Ubojowo-Masarskiemu Rom-Mięs
Firmie Polska Róża Sp. z o.o. oraz Fundacji Ernesta Michalskiego Polska Róża

więcej zdjęć... /5.9MB/

W dniu 15 czerwca 2010 r. w Rezydencji Belweder odbyła się uroczystość finałowa jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało trzynastu laureatów i dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. 
 
Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

Uroczystość otworzyli: Pan Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele agencji rządowych i ambasad, Marszałków, Wojewodów, starostw, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i reprezentanci powiatowych zespołów doradców poświadczający realizację przedsięwzięć konkursowych.

Uroczystość finałową poprzedziła konferencja z udziałem Pana Tadeusza Nalewajka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcona rozwojowi pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym: analizie czynników sukcesu oraz barier na przykładach przedsięwzięć nagrodzonych w konkursie „Sposób na Sukces", która odbyła się w dniu 14 czerwca br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego.
 
 
 
       
       
       
 
 
 

24 czerwca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w XIII edycji konkursu Sposób na Sukces na najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne na obszarach wiejskich. Konkurs Sposób na Sukces organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby.

Sekretarz Stanu Dariusz Młotkiewicz, który w imieniu Prezydenta podjął gości, pogratulował finalistom konkursu i wręczył im listy gratulacyjne od Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W słowie skierowanym do laureatów Sekretarz Stanu wyraził przekonanie, że sukcesy laureatów konkursu Sposób na Sukces są sukcesami całej Polski, bo nagrodzone przedsięwzięcia podnoszą konkurencyjność nie tylko regionów, ale całego kraju.

Podczas uroczystości nagrodzono szesnaście podmiotów – przedsiębiorców, organizacje i instytucje działające na obszarach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Finaliści konkursu otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta, dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę, które wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureatów konkursu Sposób na Sukces charakteryzuje nowe spojrzenie na możliwość wykorzystania lokalnego potencjału w postaci posiadanych zasobów lub istniejącej tradycji. Podejście to idealnie koresponduje z występującym zapotrzebowaniem rynkowym i dzięki temu staje się sposobem na sukces. – Pełnia idei konkursu będzie dopiero wówczas spełniona, gdy będą Państwo dzielić się swoimi sukcesami z sąsiadami i innymi firmami, z którymi współpracujecie – podkreśliła w słowie skierowanym do laureatów Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu.

Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja aktywnych postaw, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci konkursu realizując swoje pomysły, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu finansowemu PROW 2007-2013 możliwy jest rozwój nagradzanych w konkursu  Sposób na Sukces przedsięwzięć.

W imieniu laureatów organizatorom podziękował Łukasz Wagner właściciel firmy Wagner 3D Trójwymiarowe Obiekty Reklamowe, który otrzymał nagrodę w kategorii rodzinnej za utworzenie Parku Edukacyjno-Rozrywkowego Mikrokosmos w Ujeździe w województwie  łódzkim. W parku można obejrzeć m.in. realistycznie wykonane rzeźby owadów.

Tegorocznej uroczystości wręczenia nagród towarzyszył występ Kapeli z Orliczka (Gmina Pniewy, woj. wielkopolskie).

Konkurs Sposób na Sukces ma charakter cykliczny tzn. jest przeprowadzany raz w roku. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko przedsiębiorcy i spółki prawa handlowego, ale również gminy i stowarzyszenia, działające na rzecz mieszkańców wsi i małych miejscowości. Dodatkowe punkty uzyskują przedsięwzięcia zrealizowane w ramach inicjatywy Leader.

W kolejnej XIV edycji konkursu będą oceniane przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 roku i pierwszej połowie 2013r. Wstępna ocena przeprowadzana jest przez jury na podstawie przesłanych kart zgłoszeń, drugi etap oceny odbywa się podczas wizytacji na miejscu.

Współorganizatorami i partnerami XIII edycji konkursu są:

 • Kancelaria Prezydenta RP,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
 • Stowarzyszenie AgroBiznesKlub,
 • Stowarzyszenie Sposób na Sukces,
 • Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
 • Agencja Rynku Rolnego,
 • Fosfan S.A.
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
 • Warszawski Bank Spółdzielczy,
 • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A.

Patronat medialny:

 • Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
 • Dwutygodnik Farmer i portal www.farmer.pl,
 • Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
 • Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
 • Dwutygodnik Agro Serwis,
 • Miesięcznik Bank i Rolnictwo.

Centrum Doradztwa rolniczego dziękuje organizatorom stoisk promocyjnych:

 • Tłoczni Soków Wiatrowy Sad,
 • Cukierni Jarzyna z Brwinowa,
 • Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia,
 • Galerii Pieczywa Zbigniewa Paczuskiego,
 • Grupie Sadowniczej Owoc Sandomierski Sp. z o.o.
 • Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Protasiewicz,
 • Firmie PPHU Activ,
 • P.U.H. Dominik Wiesława Pawlikowska,
 • PPUH Tłocznia Maurer,
 • PIWOMAR Marek Kaczorowski – Browar Koreb,
 • POLSER Spółka z o.o.

Laureaci i wyróżnieni w XIII edycji konkursu Sposób na Sukces

Publikacja towarzysząca XIII edycji konkursu

W dniu 6 maja 2009 r. w  Pałacu Belweder odbyła się uroczystość finałowa IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało jedenastu laureatów a dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do laureatów i wyróżnionych w konkursie indywidualne listy gratulacyjne oraz przekazał upominki.
Finaliści konkursu zostali uhonorowani także dyplomami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

W uroczystości udział wzięli: Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący Rady Do Spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele agencji rządowych i ambasad, Marszałków, Wojewodów, starostw, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i reprezentanci powiatowych zespołów doradców poświadczający realizację przedsięwzięć konkursowych.
W uroczystości uczestniczyła liczna reprezentacja mediów, przedstawicieli telewizji, radia, prasy.

 

   

Wykaz laureatów i wyróżnionych w IX edycji ogólnopolskiego konkursu
„Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość
i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich

 


Regulamin IX Edycji Konkursu 
   
Uroczystość finałowa VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
 
Organizatorzy, Patroni i Sponsorzy VIII edycji
  
Wykaz laureatów i wyróżnionych w VIII edycji konkursu "Sposób na Sukces"
  
Uroczystość finałowa VII edycji ogólnopolskiego konkursu SPOSÓB NA SUKCES
  
Laureaci i wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie "Sposób na Sukces" w latach 2000 -2013

 W dniu 11 września 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość finałowa VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało dziesięciu laureatów a dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

W uroczystości udział wzięli: Pan Jacek Bogucki Sekretarz Stanu oraz Pan Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Pan Wojciech Kobielski Zastępca Prezesa KRUS, Pan Ireneusz Jabłoński Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Pan Sławomir Pietrzak Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Pan Adam Bartosik Dyrektor Gabinetu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W imieniu sponsorów konkursu gratulacje finalistom złożył Pan Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu BGŻ S.A., Pan Zdzisław Sakowicz Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Bank Polski S.A. oraz Pan Mirosław Mazuruk Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S. A. w Broniszach.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Marszałków, Wojewodów, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i reprezentanci powiatowych zespołów doradców poświadczający realizację przedsięwzięć konkursowych. W uroczystości uczestniczyła liczna reprezentacja mediów, przedstawicieli telewizji, radia, prasy.

Uroczystość finałowa VI edycji ogólnopolskiego konkursu "SPOSÓB NA SUKCES"

Laureaci i wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie "Sposób na Sukces" w latach 2000 -2013

 W dniu 8 maja 2008 r. w  Pałacu Belweder odbyła się uroczystość finałowa VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało dziesięciu laureatów a jedno z przedsięwzięć otrzymało wyróżnienie. Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami, albumami, pucharami oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

W uroczystości udział wzięli: Pan Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Wojciech Kuźmiński Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Pani Zofia Szalczyk Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Henryk Smolarz  Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego a także Pan Eric A. Wenberg Radca d/s Rolnych Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
   
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego
z województw: kujawsko-pomorskiego świętokrzyskiego, lubuskiego, podlaskiego, lubelskiego, w tym m.in. Pan Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Jan Wiater Dyrektor Gabinetu Wojewody Lubelskiego, Mieczysław Baszko Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Franciszek Złotnikiewicz Członek Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego.
    
Wzorem ubiegłych edycji do udziału w uroczystości zaproszono przedstawicieli podmiotów poświadczających realizację przedsięwzięć konkursowych tj. przedstawicieli samorządów gmin oraz starostw powiatowych, z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawicieli doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i powiatowych zespołów doradztwa. W uroczystości uczestniczyła liczna reprezentacja mediów, przedstawicieli telewizji, radia, prasy.
   
     

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl