48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 W dniu 11 września 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość finałowa VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało dziesięciu laureatów a dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

W uroczystości udział wzięli: Pan Jacek Bogucki Sekretarz Stanu oraz Pan Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Pan Wojciech Kobielski Zastępca Prezesa KRUS, Pan Ireneusz Jabłoński Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Pan Sławomir Pietrzak Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Pan Adam Bartosik Dyrektor Gabinetu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W imieniu sponsorów konkursu gratulacje finalistom złożył Pan Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu BGŻ S.A., Pan Zdzisław Sakowicz Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Bank Polski S.A. oraz Pan Mirosław Mazuruk Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S. A. w Broniszach.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Marszałków, Wojewodów, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i reprezentanci powiatowych zespołów doradców poświadczający realizację przedsięwzięć konkursowych. W uroczystości uczestniczyła liczna reprezentacja mediów, przedstawicieli telewizji, radia, prasy.

Uroczystość finałowa VI edycji ogólnopolskiego konkursu "SPOSÓB NA SUKCES"

Laureaci i wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie "Sposób na Sukces" w latach 2000 -2013

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl