48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVI edycji konkursu Sposób na Sukces pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.

Spośród zgłoszonych w XVI edycji 65 przedsięwzięć,  Rada konkursu wyłoniła 13 laureatów, których nagrodzono w pięciu  kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety oraz 3 podmioty uhonorowano wyróżnieniem.

Laureaci i wyróżnieni XVI edycji konkursu.

Pani Barbara Fedyszak- Radziejowska doradca Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa odczytała list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy.

 

List gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy

Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powitał gości podkreślając znaczenie zrealizowanych przedsięwzięć dla rozwoju obszarów wiejskich. Zaznaczył również rolę ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji konkursu poprzez promowanie najciekawszych przykładów pozarolniczej działalności.

Pan Szczepan Zalewski Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  w swoim powitaniu szczególną uwagę zwrócił na znaczenie firm rodzinnych, które są najtrwalszym elementem w krajobrazie i w przestrzeni wiejskiej.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrody rzeczowe (rowery), statuetki i dyplomy ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wręczyli: Pan Ryszard Zarudzki  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Pan Szczepan Zalewski Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Nagrody zostały sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Laureaci konkursu Sposób na Sukces otrzymali również nagrody ufundowane przez samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Nagrody te wręczali przedstawiciele samorządów podkreślając znaczenie działań poszczególnych laureatów dla danego terenu.

W imieniu laureatów XVI edycji konkursu organizatorom podziękował Pan Mateusz Nędza-Kubiniec, promujący swoją „Małą Ojczyznę” poprzez strój góralski, mówiąc: „Tegoroczni wyróżnieni i laureaci dołączyli do wąskiego grona najlepszych, którzy szukając własnych dróg znaleźli swój sposób na sukces”.

W imieniu sponsorów konkursu wystąpił Pan Bartosz Urbaniak Członek Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialny za obszar Agro i MSP podkreślając, że najcenniejszą wartością jaką niesie ze sobą konkurs jest niezwykła różnorodność zgłaszanych przedsięwzięć.

Galę uświetnił muzyczny występ artystyczny Pana Tomasza Michalskiego oraz Pana Włodzimierza Trzeciaka nawiązujący do historii Belwederu.

Podsumowaniem uroczystości był poczęstunek ufundowany m.in. przez laureatów konkursu.

Centrum Doradztwa Rolniczego dziękuje Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udostępnienie sal Pałacu Belweder na organizację finału XVI edycji konkursu oraz:

Organizatorom XVI edycji konkursu:
•    Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Agencji Rynku Rolnego,
•    Agencji Nieruchomości Rolnych,
•    Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Telewizji Polskiej S.A. Program 1,
•    Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A,
•    Firmie Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia,
•    Stowarzyszeniu Sposób na Sukces,
•    Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej,
•    Towarzystwu Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;

Partnerom i sponsorom:
•    Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu Bronisze S.A.
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Agencji Rynku Rolnego,
•    Agencji Nieruchomości Rolnych,
•    Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej,
•    Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A,
•    Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu,
•    Towarzystwu Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
•    Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
•    Firmie Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia,
•    Fabryce Cukierków „Pszczółka” z Lublina

Patronom medialnym:
•    Telewizji Polskiej S.A. Program 1 – Redakcji Audycji Rolnych,
•    Dwutygodnikowi Agro Serwis,
•    Miesięcznikowi Farmer i portalowi www.farmer.pl,
•    Portalowi Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznikowi Nowe Życie Gospodarcze

Organizatorom stoisk promocyjnych:
•    Fruit Family Sp. z o.o.
•    BioSzynkowni Adam Kowalczyk
•    Przedsiębiorstwu Przemysłowo - Handlowemu Smaki Ogrodu Edyta Kot
•    Gospodarstwu Rybackiemu Grzegorz Wójcicki Teresa Wójcicka
•    „Consonni” Zdzisławowi Bartelakowi
•    „Cukierni Jarzyna” S.C. Grażyna, Bartłomiej, Maria Jarzyna
•    Fabryce Cukierków „Pszczółka” z Lublina

Publikacja towarzysząca XVI edycji konkursu.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl