48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 7-8 lipca br. w pensjonacie „Uroczysko Zaborek” w Kolonii k/Janowa Podlaskiego odbyła się konferencja podsumowująca 15-lecie konkursu „Sposób na Sukces”. Jej celem było także wskazanie czynników rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i barier hamujących jej rozwój. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Rady Konkursu „Sposób na Sukces”, uczelni wyższych, Lokalnych Grup Działania, Europejskich instytucji doradczych i instytucji działających na terenie Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Litwa, Włochy) oraz Laureaci i wyróżnieni w 15-tu edycjach konkursu „Sposób na Sukces”.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją Pensjonatu „Uroczysko Zaborek”, której dokonał współwłaściciel Pan Arkadiusz Okoń. Uczestników konferencji powitał Pan Jacek Lupa, Z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Moderatorem konferencji był Pan Roman Sobiecki, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który m.in. w swoim wystąpieniu przedstawił czynniki sukcesu oraz bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz przekazał wyniki ankiety nt. „Firm rodzinnych w Polsce” przeprowadzonej wśród laureatów z 14-tu edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Ważnym punktem programu było przybliżenie uczestnikom historii konkursu, którego dokonała Pani Bożenna Łecka-Mularczyk, Przewodnicząca Rady Programowej konkursu wraz z Panią Marią Napiórkowską-Gzulą, współtwórczynią konkursu. Laureaci wybrani spośród 15-tu edycji konkursu przedstawili charakterystykę swoich działalności jako przykłady przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu PROW 2007-2013 będące dobrymi praktykami na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Wśród prelegentów znaleźli się także: Pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w bardzo przejrzysty i szczegółowy sposób przedstawiła tematykę wspierania przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 oraz Pan Jakub Kempczyńki, Kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro w BGŻ BNP Paribas S.A., który przedstawił zasady wspierania działalności gospodarczej przy pomocy bankowych instrumentów finansowania. Część seminaryjną kończyło wystąpienie Pani Aliny Suder, przedsiębiorcy z Włoch oraz Pan Witolda Racisa, przedstawiciela doradztwa rolniczego współpracującego z doradztwem rolniczym na Litwie, którzy scharakteryzowali rodzaje działalności rozwijających się we Włoszech i na Litwie oraz wskazali znaczącą rolę doradztwa w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Janowa Podlaskiego. Zostali zapoznani z walorami turystycznymi i kulturowymi miasta, m.in. odwiedzili Stadninę Koni w Janowie Podlaskim i dowiedzieli się o jej historii.

    

     

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl