48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Doradcy współpracujący przy organizacji Konkursu „Sposób na Sukces” oraz przedsiębiorcy z obszarów wiejskich w dniach 25-27 września 2013r. uczestniczyli w seminarium „PROW na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi, a zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Seminarium obejmowało zajęcia stacjonarne oraz wizyty w trzech podmiotach, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na wsi przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 

Podczas pierwszego dnia zajęć uczestnicy seminarium dowiedzieli się jak będą wyglądały możliwości wsparcia działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Pan Paweł Szabelak z Wydziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił aktualny stan prac nad PROW na lata 2014-2020 i omówił działania związane z promowaniem rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Następnie Pani Amanda Bełdowska z Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówiła instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Tematyka pierwszego dnia seminarium obejmowała również zagadnienia związane z Europejskim Partnerstwem na Rzecz Innowacji, praktycznym aspektem ubiegania się o finansowanie projektów unijnych, ubezpieczeniami w gospodarstwie rolnym i firmie.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili Garncarską Wioskę w Kamionce koło Nidzicy, gdzie mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego na wsi, łączącego przedsiębiorczość z promocją historii i kultury. Wioska współpracuje z około 30 przedsiębiorcami w ramach klastra i prowadzi pod wspólną marką produkcję i usługi w zakresie garncarstwa, krawiectwa, produkcji papieru czerpanego i agroturystyki. Działalność Garncarskiej Wioski oparta jest na dawnych, ginących zawodach i tradycyjnych zwyczajach. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od organizacji warsztatów ginących zawodów dla osób bezrobotnych. Później powstał pomysł wykorzystywania strojów mazurskich szytych podczas warsztatów krawieckich do inscenizacji tradycyjnych wesel mazurskich. Obecnie Garncarska Wioska przeprowadza również szkolenia, warsztaty rzemieślnicze, organizuje konferencje, jarmarki i festiwale, ale główne źródło dochodów to organizacja wizyt studyjnych dla dzieci i dorosłych. Na terenie wioski działa sklep, kawiarnia, biblioteka ekonomii społecznej, kuźnia mazurska. W trakcie tworzenia jest Rajski Ogród, planowane jest również utworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej oraz uruchomienie teatru wiejskiego w formie cyklicznego wydarzenia. Wioskę założyła Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, która jednocześnie była koordynatorem całego przedsięwzięcia – zachęciła mieszkańców wsi do udziału w przedsięwzięciu, zorganizowała szkolenia zawodowe i zajęła się wypromowaniem wioski jeszcze przed jej powstaniem. Utworzenie wioski zostało sfinansowane ze środków EQUAL, Fundacji Wspomagania Wsi, WFOŚ, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Leader oraz środków Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”.

Trzeciego dnia grupa zapoznała się z działalnością ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego „Ziołowa Dolina” w miejscowości Wilimowo koło Olsztyna. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie roślin zielarskich i produkcji herbat ziołowych według dawnych receptur ojca właściciela. Można powiedzieć, że zioła zapoczątkowały agroturystykę w gospodarstwie Państwa Krystyny i Bogdana Kozłowskich, bo inspiracją do uruchomienia nowej działalności byli kupujący mieszanki ziołowe i ludzie chcący poznać tajniki zielarstwa, którzy odwiedzali gospodarstwo. Herbaty ziołowe można kupić bezpośrednio w gospodarstwie; prowadzona też jest sprzedaż hurtowa. Od 13 lat gospodarstwo prowadzone jest metodami ekologicznymi. Użytki rolne, poza uprawą ziół, dostarczają pasze wykorzystywane w  gospodarstwie. Produkcja zwierzęca dostarcza surowców wykorzystywanych w żywieniu gości, ale w znacznej mierze opiera się na gatunkach stanowiących atrakcję turystyczną, takich jak m.in.: strusie, pawie, bażanty, gołębie kurki, króliki, osły, kuce, alpaki. Hobby gospodarza to kolekcjonowanie pojazdów wojskowych, terenowych i innych,  które można obejrzeć na terenie gospodarstwa lub nawet odbyć przejażdżkę. Gospodarstwo Agroturystyczne Ziołowa Dolina uzyskało nagrodę w X edycji Konkursu „Sposób na Sukces”. Państwo Kozłowscy skorzystali ze wsparcia środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

W drodze powrotnej uczestnicy odwiedzili gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa Kowalskiego w Winnikach koło Nasielska, gdzie tłoczony jest olej lniany i rzepakowy. Gospodarstwo zajmuje powierzchnię 90 ha z czego 30 ha przeznaczone jest pod uprawę lnu, 30 ha zajmuje uprawa rzepaku. W Nasielsku po II wojnie światowej zlokalizowane były olejarnie, które przerabiały surowiec z okolicy. Tłoczenie oleju ma długą tradycję w rodzinie Państwa Kowalskich, produkcją olejów zajmował się również dziadek Pana Krzysztofa. Olej lniany tłoczony na zimno został wpisany na „Listę produktów tradycyjnych”. Rocznie w gospodarstwie tłoczonych jest około 7 tys. litrów oleju. Ponadto hodowane są świnie rasy złotnicka biała – 40 macior w cyklu zamkniętym i jest to największe w Polsce stado tej rasy. Pan Kowalski uzyskał wsparcie z działania „Małe projekty” w ramach Programu Leader na wybudowanie altany i planuje rozpoczęcie działalności agroturystycznej.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl