48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Został rozstrzygnięty ostateczny etap XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”. Rada Programowa Konkursu na podstawie odbytych wizyt u nominatów w tegorocznej edycji wyłoniła w trzech kategoriach piętnastu laureatów, a pięć podmiotów zostało wyróżnionych. Gala finałowa Konkursu odbędzie się 11 września 2018 r. w Pałacu Belweder w Warszawie.
Laureaci i wyróżnieni XVIII edycji

Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVIII edycji Konkursu "Sposób na Sukces". Rada Programowa Konkursu na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłoniła grupę nominatów.

Nominaci XVIII edycji Konkursu zostaną ocenieni przez członków Rady Programowej podczas wizytacji terenowych w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Wyłonieni nominaci XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces"

 

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych. Przedłuża się termin składania zgłoszeń do 19 lutego 2018 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że w dniach od 22 do 24 listopada br. organizuje szkolenie wyjazdowe dla doradców, przedsiębiorców, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Szkolenie będzie realizowane na terenie woj. lubelskiego, gdzie zostanie zaprezentowanych 5 przedsięwzięć będących przykładem dobrych praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych, prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy i dywersyfikacji dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. Wizytowane przedsięwzięcia są laureatami konkursu „Sposób na sukces”. WYJAZD ODWOŁANY

W dniu 4 lipca 2017 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu "Sposób na Sukces" sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie uprzejmie informuje, że uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" odbędzie się 4 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w Pałacu Belweder ul. Belwederska 54/56  w Warszawie.

Rada Programowa Konkursu Sposób na Sukces wybrała laureatów i wyróżnionych w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Wyłoniono szesnaście przedsięwzięć w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie.
Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie

Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów. Nominaci XVII edycji konkursu "Sposób na Sukces" zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych. Lista nominatów

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy prezydentpl logo

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVI edycji konkursu Sposób na Sukces pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.

Spośród zgłoszonych w XVI edycji 65 przedsięwzięć,  Rada konkursu wyłoniła 13 laureatów, których nagrodzono w pięciu  kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety oraz 3 podmioty uhonorowano wyróżnieniem.

Rada Programowa wybrała laureatów i wyróżnionych w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Wyłoniono szesnaście przedsięwzięć w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowanch przez kobiety, w tym trzy przedsięwzięcia zostały wyróżnione.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie

Uroczystość finałowa XVI edycji konkursu Sposób na Sukces odbędzie się w dniu 28 czerwca br. o godz. 12:00 w Pałacu Belweder w Warszawie.

Patronat honorowy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Patronat  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Patronat medialny  
Telewizja Polska S.A. Program 1  
Agro Serwis  
Nowe Życie Gospodarcze  
Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika  
Farmer - magazyn  
Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy  

Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVI edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces”. Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów. Nominaci XVI edycji konkursu "Sposób na Sukces” zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych, w terminie do dnia 25 kwietnia br.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z organizatorami zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu Sposób na Sukces. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. W XVI edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014r. i pierwszej połowie 2015r.. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie.

W dniach 7-8 lipca br. w pensjonacie „Uroczysko Zaborek” w Kolonii k/Janowa Podlaskiego odbyła się konferencja podsumowująca 15-lecie konkursu „Sposób na Sukces”. Jej celem było także wskazanie czynników rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i barier hamujących jej rozwój. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Rady Konkursu „Sposób na Sukces”, uczelni wyższych, Lokalnych Grup Działania, Europejskich instytucji doradczych i instytucji działających na terenie Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Litwa, Włochy) oraz Laureaci i wyróżnieni w 15-tu edycjach konkursu „Sposób na Sukces”.

11 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala finałowa XV edycji konkursu Sposób na Sukces organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spośród 62 zgłoszonych przedsięwzięć jury konkursu wybrało 12, które nagrodzono w czterech kategoriach: rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Przyznano także 3 wyróżnienia za wkład w poprawę jakości życia na wsi. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali listy gratulacyjne i albumy od Prezydenta oraz dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bernard Mucha, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W kategorii rodzinnej nagrodzono 5 przedsięwzięć, z czego 4 obejmowały budowę lub rozbudowę obiektów infrastruktury turystycznej, były to: Kompleks rekreacyjny „Sielsko na Wygodzie", Pensjonat „Uroczysko Zaborek”, Villa Greta oraz Bell P.P.H.U. Pałac i Folwark Galiny. W tej kategorii nagrodzono także firmę rodzinną „Cukiernia Jarzyna s.c.” za rozszerzenie działalności o produkcję ręcznie wykonanej wysokiej jakości galanterii czekoladowej. Historia działalności tej wielopokoleniowej firmy sięga roku 1976 i od samego początku właściciele zwracają bardzo dużą uwagę na jakość wytwarzanych produktów. W dużym stopniu wpływają na edukację zawodową i wzrost zatrudnienia, szczególnie wśród młodzieży – organizują praktyki i staże dla najzdolniejszych przyszłych cukierników. W  kategorii zespołowej nagrodzone zostały m.in. dwie spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem” oraz Spółdzielnia Socjalna „SPIŻARNIA KUJAWSKA”, które w znaczący sposób wpływają na zmniejszenie bezrobocia oraz na wzrost aktywności społecznej mieszkańców terenów wiejskich. W tej samej kategorii nagrodę otrzymali również m.in. Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi za utworzenie Grupy Producentów Rolnych Marpol Sp. z o.o.  w celu promocji polskiej gęsiny i tradycyjnych wyrobów z gęsi, "Tax" s.c. za organizację Jeździeckich Mistrzostw Kaszubów Amatorów w Skokach przez przeszkody połączonych z piknikiem rodzinnym promującym turystykę sportową i działalność artystyczną mieszkańców gminy oraz firma "ECO-PROGRES Sp. z o.o. za budowę biogazowni w gospodarstwie rolnym w celu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w oparciu o surowce lokalne. W tej edycji przyznano także nagrodę w kategorii „Przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety”. Laureatka Pani Emilia Rychwalska została doceniona w konkursie za utworzenie firmy P.P.H.U. LIWMA ART. zajmującej się produkcją pamiątek, upominków i zaproszeń okolicznościowych. Jej działalność ukazuje, że silna kobieta zakładając firmę może osiągnąć sukces na obszarach wiejskich.

Laureaci XV edycji konkursu

W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. W swojej wypowiedzi podkreślił, że laureaci budują nowe miejsca pracy i wyzwalają energię która w dalszym ciągu drzemie na obszarach wiejskich. Dodał także, że należą się im za to wyrazy szacunku i podziękowania. Zofia Szalczyk w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromna rolę liderów społeczności wiejskiej i Lokalnych Grup Działania w promowaniu inicjatyw, aktywizujących mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Pani Zofia Szalczyk, Pogratulowała uczestnikom konkursu charyzmy i odwagi oraz podkreśliła, że „Nie jest łatwo zgłosić się do konkursu i poddać swego rodzaju ocenie i rywalizacji”. W imieniu laureatów organizatorom podziękowała Joanna Gawryszewska, Prezes Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności - miejsca przyjaznego rozwojowi lokalnych talentów artystycznych.  Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu Centrum Kreatywności „Kreolia” zostało nagrodzone w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Po oficjalnym wręczeniu nagród i wyróżnień uhonorowano także laureatów voucherami pobytowymi, które ufundowali laureaci z poprzednich edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Przedstawiciele samorządów lokalnych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego wręczyli także laureatom ze swoich regionów odznaczenia i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość finałową uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, w którego składzie tańczą i śpiewają dzieci oraz młodzież.

Konkurs Sposób na Sukces już od 15 lat organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W konkursie corocznie nagradzane są najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja przedsięwzięć wpływających na rozwój przedsiębiorczość i aktywności społecznej na obszarach wiejskich, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci i wyróżnieni w konkursie poprzez realizację swoich przedsięwzięć dają znakomity przykład efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcie finansowe ze środków PROW 2007-2013 dało im możliwość utworzenia lub rozwoju swojej działalności.
Współorganizatorami i partnerami XV edycji konkursu są:
•    Kancelaria Prezydenta RP,
•    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•    Stowarzyszenie Sposób na Sukces,
•    Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
•    Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
•    Stowarzyszenie AgroBiznesKlub,
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
•    Warszawski Bank Spółdzielczy,
•    Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A.
Patronat medialny:
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Dwutygodnik Agro Serwis,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
Centrum Doradztwa Rolniczego dziękuje organizatorom stoisk promocyjnych:
•    Fabryce Cukierków „Pszczółka” z Lublina,
•    Cukierni Jarzyna z Brwinowa,
•    Firmie Produkcja Wędlin Wiejskich Piotr Brożyna,
•    Iławskiemu Stowarzyszeniu Producentów Gęsi – Grupie Producentów Rolnych „Marpol”,
•    Firmie Galeria Pieczywa Zbigniew Paczuski,
•    Tłoczni soków „Rembowscy”,
•    Spółdzielni Producentów Drobiu „Eko-Gril”,
•    ZPOiW „Polska Róża”,
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Oddział Regionalny.

Publikacja towarzysząca XV edycji konkursu

 

 

 

 

 

 

Wybrano laureatów tegorocznej XV edycji konkursu Sposób na Sukces. Jury wybrało piętnaście przedsięwzięć w czterech  kategoriach: rodzinnej, zespołowej, w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety, w tym trzy przedsięwzięcia wyróżniło.
Lista laureatów konkursu

Konkurs Sposób na Sukces narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości.


Wyróżniona w XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” Polka hodująca pstrągi w grupie najbardziej innowacyjnych rolniczek w UE


Tegoroczna edycja Konkursu została objęta
Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy prezydentlink zewnętrzny,
Dodatkowo galę finałową Konkursu objął
Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


Uroczystość finałowa XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"
 


Został rozstrzygnięty ostateczny etap XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”. Rada Programowa Konkursu na podstawie odbytych wizyt u nominatów, w tegorocznej edycji wyłoniła piętnastu laureatów w trzech kategoriach, a w dwóch kategoriach pięć podmiotów zostało wyróżnionych.
Laureaci i wyróżnieni XVIII edycji
  


Wyłonieni nominaci XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces"
 


Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018
 


 
org part

patr honor

patr media

 

Poprzednie edycje:

Sposób na Sukces - edycja 17

Sposób na Sukces - edycja 16

Sposób na Sukces - edycja 15

Sposób na Sukces - edycja 14

Sposób na Sukces - edycja 13

Sposób na Sukces - edycja 12

Sposób na Sukces - edycja 11

Sposób na Sukces - edycja 10

Sposób na Sukces - edycja 9

Sposób na Sukces - edycja 8

Sposób na Sukces - edycja 7

Sposób na Sukces - edycja 6

Sposób na Sukces - edycja 5

Sposób na Sukces - edycja 4

Sposób na Sukces - edycja 3

Sposób na Sukces - edycja 2

Sposób na Sukces - edycja 1

 
Laureaci i wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie "Sposób na Sukces" w latach 2000-2015

Tegoroczna gala finałowa konkursu Sposób na Sukces odbyła się w Pałacu Prezydenckim 20 maja 2014 r. Spośród 66 zgłoszeń jury konkursu wybrało 15 przedsięwzięć, które nagrodzono w trzech kategoriach: rodzinnej, zespołowej i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Najwięcej, bo aż 10 przedsięwzięć nagrodzono w kategorii rodzinnej, w której nagrodę przyznano m.in. za utworzenie Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego Sea Park w Sarbsku. Park związany jest tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów oraz kulturą i historią Pomorza. Budowa parku została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
   

Właściciele współpracują z Lokalną Grupą Rybacką Pradolina Łeby, Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), są członkami i współtworzącymi Stowarzyszenie For Baltic. Sea Park współpracuje też z dostawcami i usługodawcami, m.in. ośmioma firmami, które prowadzą regularny dowóz turystów z Łeby oraz hotelami, które oferują gościom wycieczki fakultatywne do Sea Parku. W tej samej kategorii nagrodę otrzymał również m.in. właściciel firmy RTM Sp. z o.o. za utworzenie Skansenu Olenderskiego Olandia w Prusimiu, odnoszącego się do kultury osadników olenderskich, którzy zamieszkiwali w okolicy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Laureaci XIV edycji konkursu

W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, który w swojej wypowiedzi podkreślił, że sukces pozwala wyzwalać energię i pokłady przedsiębiorczości. Dodał też, że prawdziwymi beneficjentami są laureaci, ale także społeczności lokalne, bo dzięki temu mogą budować lepszą przyszłość. – Nie ma wolności bez nowoczesności. Państwo budujecie tę nowoczesność, jesteście budowniczymi lepszej przyszłości Polski – powiedział minister. Laureaci konkursu otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta, dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczył Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu Tadeusz Nalewajk podkreślił konieczność popularyzowania inicjatyw, aktywizujących mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W imieniu laureatów organizatorom podziękowała Anna Krzyżak-Żuchowska, Prezes Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska Sp. z o.o. w Kamionce k/Nidzicy. Garncarska Wioska, której działalność oparta jest na dawnych ginących zawodach i zwyczajach, poprzez które promowana jest przedsiębiorczość wśród bezrobotnych mieszkańców wsi, została nagrodzona w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Konkurs Sposób na Sukces organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W ramach konkursu od czternastu lat corocznie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja aktywnych postaw, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci konkursu realizując swoje pomysły, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu finansowemu PROW 2007-2013 możliwy jest rozwój, nagradzanych w konkursie przedsięwzięć.

Współorganizatorami i partnerami XIV edycji konkursu są:
•    Kancelaria Prezydenta RP,
•    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•    Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
•    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
•    Stowarzyszenie AgroBiznesKlub,
•    Stowarzyszenie Sposób na Sukces,
•    Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
•    Warszawski Bank Spółdzielczy,
•    Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A.
Patronat medialny:
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
•    Dwutygodnik Agro Serwis,
•    Miesięcznik Bank i Rolnictwo.
Centrum Doradztwa Rolniczego dziękuje organizatorom stoisk promocyjnych:
•    Fabryce Cukierków Pszczółka z Lublina,
•    Zajazdowi Rudziewicz
•    Cukierni Jarzyna z Brwinowa,
•    Firmie PPHU Activ,
•    Browarowi Koreb - PIWOMAR Marek Kaczorowski,
•    Consonni Bartelak S.c.
•    Zakładowi Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik Sp. z o.o.
•    Gospodarstwu P.H.U. Kowalski,
•    Złotoryjskiemu Towarzystwu Tradycji Górniczych w Leszczynie,
•    ZPOiW Polska Róża.

       
       
       
       
       

Publikacja towarzysząca XIV edycji konkursu
Publikacja towarzysząca XIV edycji konkursu

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl