48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 17 i 18 04.2018r. odbyło się seminarium „Hodowla i żywienie bydła mlecznego” zorganizowana przez Polską Federacje Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Dział Rolny Ambasady USA. Otwierającym spotkanie był Leszek Hądzielik - Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który powitał gości z Ministerstwa, Instytutów, Centrum Doradztwa oraz hodowców. Następnie przemówił John Slette - Radca rolny z Ambasady USA w Warszawie.


Pierwszym prelegentem był Jay Weiker - Prezydent Krajowego Związku Hodowców Zwierząt w USA, który zwracał szczególną uwagę jak ważną rolą jest genetyka i badanie genomu bydła mlecznego w określeniu potencja użytkowości bydła.

Następnie przemawiał Scott Jensmen - uniwersytet Stanowy Idaho/Centrum Doradztwa tematem jego rozważań było zwrócenie uwagi na żywienie bydła mlecznego. Stawiał na to, aby przekazać jak najwięcej informacji o jakości kiszonek i o tym jak niebezpieczne mogą być bakterie tlenowe w kiszonkach na podstawie nowych trendów żywieniowych i praktycznych aspektów żywienia przez amerykańskich hodowców bydła mlecznego.

Jako ostatni tego dnia zabrał glos Jerzy W. Kosieradzki - Amerykański Radca Eksportu Soi (USSEC), Dyrektor techniczny Europa Północno - Wschodnia, zwrócił uwagę na żywienie i ekonomiczne względy stosowania soi i innych surowców paszowych (np. nasion bawełny) w żywieniu bydła mlecznego.

W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Aliny Strus, która w 2009 i 2012 roku klasyfikowała się na pierwszym miejscu na Mazowszu pod względem wydajności mlecznej. Głównym odbiorcą mleka w tym gospodarstwie jest Hochland.

Tematem dyskusji były metody zarządzania stadem krów mlecznych, uwagi dotyczące hodowli, rozrodu, a także zwrócono uwagę na żywienie, kondycje zwierząt podczas lustracji stada. W gospodarstwie oglądano rozwiązania technologiczne zastosowane do utrzymania krów mlecznych, zaprezentowano również metody przechowywania kiszonek.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl