48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Termin zgłaszania się rolników do tegorocznej edycji konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego przez Fundację WWF Polska, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie został przedłużony do 10 kwietnia br.
Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych praktyk rolniczych i rolników „przyjaznych Morzu Bałtyckiemu”, czyli takich, którzy stosują w swojej działalności metody mające na celu zmniejszenie odpływu azotanów i fosforanów z ich gospodarstw do wód, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i ograniczenia dalszych zakwitów glonów i sinic (tzw. zjawisko eutrofizacji).

 

WWF zaprasza do udziału w konkursie rolników indywidualnych, gospodarstwa rodzinne i przedsiębiorstwa rolne, zarówno prowadzących produkcję konwencjonalną jak i ekologiczną. Konkurs obejmuje rolników z całego obszaru Polski oraz ośmiu pozostałych krajów leżących nad Bałtykiem.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Termin zgłaszania się rolników do konkursu został przedłużony ze względu na niewielką liczbę przesłanych do tej pory formularzy zgłoszeniowych.

W związku z powyższym, ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników informacji na temat konkursu przez Doradców, dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotek na temat konkursu, kryteriów udziału w konkursie i formularzy zgłoszeniowych - do pobrania ze strony WWF) oraz o wsparcie rolników w uzupełnianiu formularzy i zgłaszaniu się do udziału w konkursie. Liczba rolników biorących udział w konkursie stanowi wizytówkę dla całego województwa nt. realizowanych działań na rzecz ograniczania spływu biogenów z gospodarstw rolnych.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl