48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 23 i 24.10.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja nt. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”. Uczestniczyli w niej doradcy i dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele instytutów badawczych resortu rolnictwa, uczelni rolniczych, przedstawiciele prywatnych podmiotów doradczych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

W trakcie konferencji przedstawiono wyniki badania opinii kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, prywatnych akredytowanych podmiotów doradczych, przedstawicieli nauki i rolników na temat czynników mających wpływ na wdrażanie innowacji w gospodarstwach rolnych. Drugi dzień konferencji przeznaczony był w większości na dyskusję, uwagi i propozycje skupione wokół następujących zagadnień:

  • czynniki wyróżniające innowatorów w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • rola doradców we wdrażaniu innowacji w rolnictwie,
  • jak usprawnić wspieranie procesów innowacyjnych w doradztwie w relacji do nauki i firm komercyjnych zaopatrujących rolników w nowoczesne środki produkcji.

Dyskusja skupiała się wokół efektywniejszego zaangażowania rolników - innowatorów w upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, efektywniejszego wykorzystanie potencjału nauki i doradztwa w upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, organizowania współdziałania różnych podmiotów – interesariuszy działań innowacyjnych w rolnictwie.


DSC 5037  DSC 5062

DSC 5083  DSC 5084

 

 

 

Do pobrania:
-Raport końcowy

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl