48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 20-22.06.2017 r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. „Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 21 osób – doradcy z państwowych i prywatnych jednostek doradczych oraz przedstawiciele szkoły rolniczej. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O/Poznań i CDR O/Kraków.


Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania analizy ekonomicznej oraz opracowywania planu rozwoju gospodarstwa rolnego. Poruszono następujące kwestie merytoryczne:
1. Metodyka planowania rozwoju gospodarstwa rolnego.
2. Analiza działalności produkcyjnych.
3. Narzędzie analizy – aplikacja EXCEL.
4. Optymalizacja działalności produkcyjnych i propozycje zmian w stanie obecnym.
5. Planowanie rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem inwestycji.

W trakcie szkolenia grupa była z wizytą w gospodarstwie rolnym celem pobrania danych do analizy stanu wyjściowego w gospodarstwie. Dzięki dużej otwartości i zaangażowaniu naszego rolnika udało się pozyskać szczegółowe dane na podstawie, których w trakcie ćwiczeń opracowano „stan jest”. Następnie pracując w dwóch grupach uczestnicy szkolenia stworzyli dwa plany rozwoju gospodarstwa rolnego, które zostały przedstawione rolnikowi w ostatnim dniu szkolenia. Plany te zostały ocenione pozytywnie przez właściciela gospodarstwa – wpisywały się w planowaną strategię rozwoju. Zainteresowanie tematem było bardzo duże i każdej prezentacji towarzyszyło wiele pytań z sali.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl