48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 16-17.01.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pt „Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego”. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie warunków uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach nowej formy działalności jaką jest rolniczy handel detaliczny.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 61 osób. Byli to przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wykładowcami na szkoleniu byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i Departament Finansów, Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej. Podczas swoich wykładów przedstawili zagadnienia związane z prowadzeniem działalności rolniczego handlu detalicznego zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Prezentowane treści dotyczyły wymagań sanitarnych i weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagań dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, jakości handlowej produkowanej żywności oraz wymagań w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego. Odrębnym zagadnieniem przedstawionym na szkoleniu przez przedstawiciela Departamentu Finansów MRiRW były zmiany w przepisach prawa podatkowego dotyczące zwolnień i sposobu opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej w rolniczym handlu detalicznym.

Uczestnicy szkolenia mieli bardzo dużo pytań dotyczących regulacji prawnych prowadzenia tej działalności. W trakcie szkolenia przedstawiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Prowadzący szkolenie przyznali, że wiele kwestii z uwagi na duże możliwości, różnorodność produktów jakie mogą być produkowane i wprowadzane do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego wymaga doprecyzowania. Będą one wyjaśniane w najbliższym czasie, a wypracowane rozwiązania będą przekazywane pracownikom jednostek doradztwa rolniczego podczas szkoleń aby w jak najszerszym zakresie rolnicy zainteresowani taką działalnością mogli skorzystać z informacji dotyczących zasad jej prowadzenia.

Załączniki:


 


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl