48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu od 1.01.2016  bierze udział w projekcie FERTINNOWA, finansowanym przez największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej- Horyzont 2020. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Ideą tego programu było stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

W projekcie FERTINNOWA bierze udział 23 partnerów (w tym dwóch z Polski- CDR O/Radom i INHORT w Skierniewicach) z 9 krajów Unii Europejskiej i RPA. Projekt realizowany będzie przez trzy lata do 31.01.2019.

 FERTINNOWA- Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops (Transfer Innowacyjnych technik zrównoważonego zużycia wody w uprawach z fertygacją)- to projekt którego najważniejsze cele to:

  1. edukacja producentów rolnych o efektywnych i zrównoważonych sposobach wykorzystywania wody poprzez wymianę wiedzy na temat najnowszych technologii i praktyk związanych z fertygacją i nawadnianiem
  2. znalezienie rozwiązań problemów występujących w gospodarstwach ogrodniczych związanych z jakością, magazynowaniem i odprowadzaniem wody
  3. zapewnienie producentom rolnym narzędzi do zarządzania zasobami wodnymi, aby mogli je wprowadzić w swoich gospodarstwach
  4. wprowadzenie wypracowanych przez instytucje naukowe rozwiązań do praktyki

W dniach 11-13.10.2016 we Francji odbyły się trzy wydarzenia związane z projektem FERTINNOWA. Pierwszym z nich było spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w siedzibie CATE (Institut Supérieur de Formation) w Saint Pol de Léon. Wzięło w nim udział 46 osób reprezentujących wszystkich partnerów projektu. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania i wytyczono zadania na kolejne miesiące. CDR O/Radom w pierwszym półroczu trwania projektu przeprowadził ankiety w 56 gospodarstwach o różnym profilu produkcji (m.in. rośliny sadownicze, warzywnicze, ozdobne). Zebrane wyniki ankiet z wszystkich krajów biorących udział w projekcie zostaną podsumowane i posłużą do identyfikacji i rozwiązania problemów z którymi spotykają się rolnicy stosujący nawadnianie i fertygację w swoich uprawach.

W ramach projektu w dniach 12-13.10.2016 zorganizowano konferencję połączoną z warsztatami nt. ”Optymalne zarządzanie nawadnianiem i fertygacją”, w której uczestniczyło ponad 100 osób. Podczas konferencji poruszono zagadnienia recyklingu wody w uprawach bezglebowych, rozwiązań technicznych i zarządzania wodą gorszej jakości, optymalizacji zarządzania składnikami nawozowymi w uprawach z fertygacją. Zaprezentowano także projekty naukowe mające na celu zwiększenie efektywności nawadniania tj. EVE (którego celem jest opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji o nawadnianiu), REDUNG (mający na celu opracowanie optymalnego nawożenia upraw szklarniowych, bezglebowych aby zmniejszyć ucieczkę azotu), RIGA (którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze szklarni, redukcja zużycia wody, eliminacja toksycznych substancji- fungicydów I herbicydów- poprzez opracowanie nowego system do mikronawadniania). Rezultaty tych projektów będzie można zastosować w praktyce.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach gdzie zapoznali się ze szklarniową, bezglebową uprawą pomidora wykorzystującą wodę deszczową do nawadniania, szklarniową uprawą pomidora z zastosowaniem powtórnie wody drenażowej i biofiltracji oraz z uprawą bambusa gdzie wykorzystuje się powtórnie zbieraną wodę odprowadzaną. Kolejna konferencja z projektu FERTINNOWA planowana jest na rok 2017 w Holandii.

 

footer

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl