48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej daje możliwość otrzymania dofinansowania do odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji. Celem programów jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Beneficjentem (wnioskodawcą)  jest  osoba  fizyczna  będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku   mieszkalnego jednorodzinnego lub osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.

Do pobrania:

Agroenergia (PDF 1,0MB)

Czyste Powietrze (PDF, 1,1MB)

Mój prąd (PDF, 1,4MB)

 

 

Panele fotowoltaiczne

Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

- od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)

- od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

- od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

- od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

- użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

- posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Obowiązuje już znowelizowana wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2018 poz.1776). Jakie zmiany wprowadzono w nowelizacji?

Najważniejszym obszarem, który reguluje ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, jest system aukcyjny. Jest to najważniejszy mechanizm wspierania inwestycji w energetyce odnawialnej, który ma przybliżyć Polskę do wywiązania się z celu 15% OZE na rok 2020. Wdrażanie celu zostało wstrzymane na skutek wadliwych regulacji związanych z łączeniem pomocy publicznej i operacyjnej, które zakwestionowała Komisja Europejska. Wprowadzona w nowelizacji ustawy o OZE reguła kumulacji publicznej zakłada pomniejszenie pomocy operacyjnej, o którą inwestor ubiega się w aukcji w postaci gwarantowanej ceny za energię, uwzględniającej premię ponad cenę rynkową, o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną – np. unijną dotację. Brak doprecyzowania tej kwestii we wcześniejszej wersji systemu aukcyjnego mógł dawać przewagę inwestorom, którzy posiadali pomoc inwestycyjną, dzięki czemu potencjalnie mogli oferować niższe ceny za energię, zwiększając tym samym swoje szanse na wygranie aukcji.

Pobierz

Rozwój odnawialnych źródeł energii - dofinansowania

Uchwała Antysmogowa Województwa Mazowieckiego

AGROFOTOWOLTAIKA - Energia dla rolnictwa

Dobre praktyki w rozwoju OZE

Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Jak dobrać instalację fotowoltaiczną

Spółdzielnie energetyczne

Energetyka prosumencka w świetle obowiązującego prawa

Klastry energii

Efektywne gospodarowanie zasobami

Gospodarka niskoemisyjna na obszarach wiejskich

Energetyka prosumencka na obszarach wiejskich

Spółdzielnie energetyczne

Program „Prosument” w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii

Programy wsparcia rozwoju OZE w nowym okresie programowania 2014-2020

Efektywne gospodarowanie energią w gopodarstwach rolnych. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną

Poferment jako dobry nawóz rolniczy

Szanse rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w świetle nowej ustawy

Podstawowe zasady technologii uprawy perzu wydłużonego odmiany "BAMAR" na biomasę

Zalecenia przy sporządzaniu umów dzierżawy gruntu pod inwestycje związane z produkcją energii odnawialnej

Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich

Mały trójpak - nowelizacja prawa energetycznego

Małe biogazownie rolnicze

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

 

 

Materiały archiwalne:

Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

 

 

 

   

P R O J E K T

 

Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność przedstawić broszurę „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” sfinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”.
Celem projektu jest promocja  „zielonej energii” i upowszechnianie wiedzy na temat jej form i możliwości zastosowania w praktyce. Poprzez broszurę chcemy dotrzeć z praktyczną informacją na temat OZE do bezpośrednich użytkowników i potencjalnych inwestorów, w tym wypadku rolników, a także przedstawicieli przedsiębiorstw i samorządów. Dlatego w publikacji zostały omówione nie tylko poszczególne rodzaje energii odnawialnej, ale również zwrócono uwagę na uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne inwestowania w OZE.

Prezentowaną broszurę można pobrać w formie pliku pdf ze strony  internetowej po wypełnieniu formularza klikając tutaj.

Materiały ze szkoleń:

 

PATRONI  MEDIALNI

   

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl