48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

W dniu 10 czerwca 2019 roku, w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, odbyła się konferencja pt. „Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych”. Było to IV spotkanie z cyklu Nauka Doradztwu Rolniczemu. Konferencja zorganizowana została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie. Patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył w konferencji.

Na konferencji profesor Jerzy Czembor z IHAR – PIB w Radzikowie przedstawił założenia projektu „Agrobank”, którego celem jest stworzenie platformy bioinformatycznej i strategii zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych dla świadczenia usług doradztwa rolniczego.

Link do prezentacji

 

 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl