48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

 Wydarzenia

 

27 stycznia 2020 r - Spotkanie eDWIN &Agrobank - digitalizacja sektora rolno-żywnościowego
w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu z inicjatywy Konsorcjum Agrobank odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum eDWIN.

eDWIN - Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin, przewidzianego do finansowania w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Agrobank - Bioinformatyczny systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego.

Projekty Edwin i Agrobank spotykają się na wielu płaszczyznach. Projekt Edwin wykazuje ogromny potencjał w dotarciu do dużej liczby rolników a jego modułowa konstrukcja platformy umożliwi w przyszłości połączenie z projektem Agrobank. Dane o gospodarstwie wprowadzane przez rolników/doradców do jednej zintegrowanej aplikacji/platformy usprawnią korzystanie z obu platform.

Elementy tworzone na obu platformach mają formę modułów, co pozwoli na ich połączenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnicy i doradcy będą mogli w łatwy i dostępny sposób korzystać z wyników obu projektów.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że stworzenie spójnego narzędzia informatycznego dla rolnika i doradcy znacznie ułatwi pracę w gospodarstwie i wpłynie na podejmowanie decyzji co do doboru odmiany, uprawy, nawożenia a także ochrony roślin przy wykorzystaniu systemu monitoringu.

Oba Konsorcja postanowiły, że istotne dla przyszłej współpracy jest organizowanie spotkań informujących o postępie prac i uzyskanych rezultatach. Kolejne spotkanie planowane jest na 24 marca 2020 r.

27 stycznia 2020 r.
w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat „Uprawa roślin dla zachowania bioróżnorodności i pozyskiwanych z banku genów”.

Uczestnicy z ośrodków doradztwa rolniczego zapoznali się z historycznymi odmianami roślin pastewnych i warzywnych.

Na szkoleniu Pan prof. Jerzy Czembor z IHAR-PIB zaprezentował założenia i cele realizowanego projektu Agrobank, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celem Projektu Agrobank jest opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi. System będzie skierowany i szeroko promowany wśród określonych grup odbiorców w tym rolników, hodowców, doradców oraz pracowników naukowo- badawczych a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny.

Link do szkolenia

26 czerwca 2019 r.
odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kolejne spotkanie Zespołu ds. Biogospodarki, działającego w ramach Porozumienia Rolniczego, prowadzone przez Pana Adama Stępnia oraz Pana Dariusza Nowaka

Program spotkania
11.00-11.15 Otwarcie spotkania - Pan Adam Stępień –przewodniczący Zespołu
11.15-11.30 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie w zakresie biogospodarki
11.30-11.50 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Instytut Zootechniki w Balicach w zakresie biogospodarki dr. Wojciech Krawczyk Zakład Systemów i Środowiska Produkcji IZ
11.50-12.10 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski- Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych (CBEO) Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
12.10-12.30 Agrobank Platforma bioinformatyczna i strategia zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych – dla świadczenia usług doradztwa rolniczego. Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej IHAR
12.30-12.45 Reasumpcja dotychczasowych ustaleń i propozycja organizacji dalszych szczegółowych prac Zespołu – Adam Stępień
12.45-14.00 Dyskusja

Prezentacje i dyskusja były bardzo merytoryczne. Spotkanie było prowadzone sprawnie i osiągnięto porozumienie co do 3 głównych zagadnień do dalszych prac Zespołu:
- Efektywność rolnictwa
- Innowacyjne produkty
- Energia odnawialna

Następne spotkanie Zespołu odbędzie się we wrześniu br.

1   2   3

18 czerwca 2019 r.
odbyło się spotkanie letnie hodowców jęczmienia ozimego i jarego w Bąkowie, Oddziale Spółki "Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR". Spotkanie było bardzo interesujące - zarówno przekazane informacje dot. prac hodowlanych jęczmienia, Oddziału Bąków HR Smolice, projektu AGROBANK oraz dyskusja. Uczestnicy mieli okazję do lustracji doświadczeń jęczmienia jarego i ozimego.

 1  4  2  3

1-2 marca 2019 r.
Przedstawiciele IHAR-PIB wzięli udział w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce. W czasie Forum zorganizowano wiele debat i obrad poruszających aktualne problemy rolnictwa oraz perspektywy dla rolnictwa w Unii Europejskiej. Forum towarzyszyły wystawy prezentujące nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa. W sobotę 2 marca z uczestnikami Europejskiego Forum Rolniczego spotkali się Premier Mateusz Morawiecki, komisarz Phil Hogan oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy uczestniczyli w Debacie dotyczącej polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla polskich obszarów wiejskich.

Stoisko IHAR-PIB odwiedziło wielu gości, między innymi: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski; dr Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego; senator Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w MRiRW; Władysław Kosiniak-Kamysz - prezes PSL oraz Katarzyna Boczek - Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie.

1   2

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl