48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie przygotował publikację pt. Vademecum Dawnych Roślin Uprawnych

Globalizacja doprowadziła do ujednolicenia rynku produktów żywnościowych, co w połączeniu ze wzrostem popytu na żywność w wyniku dynamicznie rosnącej populacji, zwiększyło konkurencję o zasoby naturalne. Pula genowa nowych odmian gatunków uprawnych ulega coraz większemu zawężeniu w celu uzyskania cech zapewniających wysoki poziom plonowania, co prowadzi do zmniejszenia różnorodności genetycznej i ostatecznie może przyczynić się do zaniku całej populacji danego gatunku.

Niektóre, dawniej powszechne w uprawie, gatunki roślin zostały całkowicie wyeliminowane z uprawy oraz diety, inne zaś stały się gatunkami marginalnymi. Zjawisku erozji genetycznej, które towarzyszy nowoczesnemu rolnictwa, można przeciwdziałać poprzez ochronę dawnych, miejscowych, tradycyjnych i marginalnych gatunków i odmian roślin uprawnych. Rosnące zainteresowanie rolnictwem ekologicznym stwarza szansę na wprowadzenie do uprawy zapomnianych gatunków lub odmian.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie potencjału dawnych odmian i zapomnianych gatunków. Przykładowe gatunki i odmiany zostały scharakteryzowane pod kątem cech morfologicznych oraz agronomicznych, określona została ich rejonizacja oraz zalecenia uprawowe. Wskazano także możliwości rejestracji zapomnianych gatunków i dawnych, lokalnych odmian jako tradycyjne lub regionalne.

Publikacja jest dostępna pod TU.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl