48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 W dniach 9-11 stycznia 2007 roku w siedzibie CDR o/Kraków miały miejsce pierwsze warsztaty dla 31 doradców z wszystkich województw, w których wcześniej odbyły się seminaria. Były to jednodniowe seminaria dla doradców rolnych zainteresowanych podejściem Leader w rozwoju obszarów wiejskich.

Seminaria zostały zaplanowane w taki sposób aby wśród doradców wywołać zainteresowanie programem Leader i zasadniczymi składnikami metody.
        
 Na program warsztatów złożyły się wykłady:
1. Istota, tworzenie, forma prawna, zadania, wewnętrzna organizacja LGD;
2. Jak przygotować profesjonalne CV wraz z dowodami;
3. Istota, podstawy prawne, składniki, metodyka opracowania ZSROW/LSR;
4. Metodyka organizacji konkursów grantowych (opracowywanie założeń konkursu,
    regulaminów, kryteriów ocen, kart ocen itp.).
 
W ramach warsztatów zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu:
1. Analiza procesu tworzenia LGD na przykładzie konkretnej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2. Proces tworzenia LGD, praca w oparciu o logiczną matryce niezbędnych działań prowadzących do powstania LGD zgodnie z zasadami podejścia Leader;
3. Analiza obszaru, SWOT, identyfikacja problemów i formułowanie celów strategicznych, przeprowadzone w grupach nominalnych zakończone identyfikacją problemów, sformułowaniem celów strategicznych określeniem zadań i zaproponowaniem działań;
4. Najczęstsze błędy popełniane w ZSROW, analiza sporządzona w oparciu o dostępne ZSROW;
5. Proces tworzenia ZSROW, praca w oparciu o logiczną matryce niezbędnych działań prowadzących do opracowania ZSROW zgodnie z zasadami podejścia Leader.

Ponadto została przeprowadzona dyskusja na temat:
Rola i zadania doradców rolnych w procesie tworzenia i wspierania LGD w nowym okresie programowania 2007-2013. W wyniku dyskusji i prac w zespołach został opracowany zestaw podstawowych zadań i działań jakie mogą podejmować ODR i doradcy rolni w zakresie współpracy z LGD i w procesie tworzenia nowych LGD.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali kody dostępu (hasła i loginy) do specjalnej platformy intranetowej, która jest kontynuacją Leaderatorium. Na platformie zostaną udostępnione materiały szkoleniowe, a wkrótce będzie prowadzona wymiana doświadczeń w formie forum dyskusyjnego oraz prowadzone będą rozmowy w formie czata.

W wyniku przeprowadzonych warsztatów wszyscy uczestnicy uznali, że ich osobiste oczekiwania zostały spełnione, natomiast poprawiła się pozycja 13 doradców, wobec możliwości współpracy z LGD.

Na zakończenie sprawdzian wiedzy i nabytych umiejętności przeprowadzono w formie krzyżówki tematycznej związanej z przedmiotem warsztatów, opracowanej specjalnie w tym celu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl