Studia podyplomowe:
"Leader szansą rozwoju polskiej wsi"

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

we współpracy z

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

31- 063 Kraków, ul. Meiselsa 1
Telefon: +48 12 424 05 26, +48 12 424 05 04
Fax.: +48 12 424 05 05
E-mail : krakow@cdr.gov.pl

Informacji udziela:
Klaudiusz Markiewski tel. +48 12 424 05 26
Łucja Reczek tel: +48 12 424 05 04

Charakterystyka:
Studia Podyplomowe przeznaczone są dla członków władz i pracowników lokalnych grup działania (LGD), przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających na obszarach wiejskich, dla pracowników urzędów marszałkowskich i Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 Oś IV Leader, a także dla doradców wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i przedstawicieli samorządów gmin.
Oferta Studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni (minimum licencjat), którzy społecznie i/lub zawodowo związani są z działalnością na obszarach wiejskich, uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć we wdrażaniu podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich i wyrażają gotowość poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie Wspólnej Polityki rolnej Unii Europejskiej, mechanizmów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zarządzania organizacją i realizacją planu strategicznego.

Cel studiów:
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu teorii zarządzania strategicznego oraz z zakresu planowania strategicznego rozwoju obszaru w rozumieniu podejścia Leader, a także nabycie umiejętności związanych z analizą potencjału obszaru, wyznaczania celów, zarządzania procesami planowania strategicznego, realizacji strategii i jej ewaluacji.
Ponadto celem jest uzyskanie wiedzy ogólnej dotyczącej Unii Europejskiej, programów pomocowych, zarządzania organizacją i realizacją planu strategicznego oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w codziennej działalności lokalnej grupy działania, jak również nabycie podstawowej wiedzy o mechanizmach rządzących aktywnością społeczną oraz umiejętności aktywizacji społeczności wiejskich na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.

Czas trwania: 2 semestry
Rekrutacja: do 28 lutego 2011 r. (warunkiem rozpoczęcia studiów jest zgłoszenia się co najmniej 35 uczestników).
Planowany termin rozpoczęcia: . 15 kwietnia 2011 r. pod warunkiem j.w.
Opłata: 4 200,00 zł bruto płatne w jednej lub w dwóch ratach (2 100,00 zł + 2 100,00 zł)

  • Informacja dla kandydatów
  • Więcej informacji o studiach /PDF/