Placówki doskonalenia nauczycieli


centralne:

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
00-478 Warszawa,  Al. Ujazdowskie 28
tel./fax 0-22/ 345 37 00
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej
00-644 Warszawa,  ul. Polna 46a
tel. 0-22/ 825 44 51-53
cmppp@cmppp.edu.pl 
Polonijne Centrum Nauczycielskie 
20-087 Lublin , ul. 3 Maja 18/5A
tel. 0-81/ 532 30 40,  fax 0-81/ 534 46 33
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
02-637 Warszawa,  ul. Spartańska 1B
tel. 0-22/ 844 07 40, fax 0-22/ 646 52 51
sekret@koweziu.edu.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
01-180 Warszawa,  ul. Górczewska 8
tel. 0-22/ 632 02 21,  fax 0-22/ 632 18 95
ibe@ibe.edu.pl
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą
00-424 Warszawa,  ul. Solec 57
tel/fax: 0-22/ 622 37 92,  622 37 93
spzg@spzg.pl
Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty  VULKAN
51-657 Wrocław,  ul. Kazimierska 15
tel. 0-71/ 375 15 00,  fax0-71/ 375 15 01
vulcan@vulcan.edu.pl

Oddziały:
VULCAN Oddział Wrocław
VULCAN Oddział Lublin
VULCAN Oddział Łódź
VULCAN Oddzial Kraków
VULCAN Oddział Warszawa
VULCAN Oddział Katowice
VULCAN Oddzial Sopot
VULCAN Oddział Poznań

wojewódzkie

dolnośląskie

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
50-527 Wrocław,  ul. Dawida 1a
tel.0-71/ 338 66 36,   fax 0-71/ 373 11 65
dodn@dodn.wroc.pl
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra,  ul. 1 Maja 43
tel. 0-75/ 642 33 30,  fax 0-75/ 642 33 28
jgora@dodn.wroclaw.pl
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Legnicy
59-220 Legnica,  ul. Skarbowa 5
tel. 0-76/ 862 15 18,  fax 0-76/ 862 37 55
legnica@dodn.wroclaw.pl
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Wałbrzychu
58-302 Wałbrzych,  ul. Kombatantów 20
tel. 0-74/ 842 42 50 ,  fax 0-74/ 842 44 04
walbrzych@dodn.wroclaw.pl

  kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy
85-067 Bydgoszcz,  ul. Jagiellońska 9
tel. 0-52/ 349 31 50 (centr.) fax 0-52/ 349 31 03
info@cen.bydgoszcz.pl
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
87-800 Włocławek,  ul. Nowomiejska 15
tel. 0-54/ 231 33 42 (centr.) fax 0-54/ 412 10 98
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
87-100 Toruń,  Al. Solidarności 3
tel. 0-56/ 622 77 47, 621 85 43,  fax 0-56/ 622 31 81
kpcen_torun@kpcen-torun.edu.plzdn@pro.onet.pl

lubelskie

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
20-111 Lublin,  ul. Dominikańska 5
tel. 0-81/ 532 92 41 (centr.)  fax 0-81/ 534 46 34
lublin
@scdn.pl
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska,  ul. Kolejowa 8
tel/fax. 0-83/ 343 42 60
odnbp@poczta.onet.pl
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Oddział w Chełmie
22-100 Chełm,  ul. Waśniewskiego 17
tel/fax 0-82/ 564 20 42
chelm@wp.pl
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Oddział w Zamościu
22-400 Zamość,  ul. Lwowska 19
tel. 0-84/ 638 43 96,  fax 0-84/ 639 30 20
zamosc@scdn.pl
Ośrodek Szkoleniowy wPuławach
24-100 Puławy,  ul. Kołłątaja 1
tel/fax 0-81/ 887 42 77,  fax 0-81/ 887 88 11
pulawy@lscdn.pl

lubuskie

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielk.,  ul. Łokietka 23
tel. 0-95/ 721 61 10-11, fax 0-95/ 721 61 12
wom@womgorz.edu.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
65-031 Zielona Góra,  ul. Chopina 15a
tel. 0-68/ 328 64 20,   fax 0-68/ 328 64 24
poczta@odn.zgora.pl

łódzkie

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
tel. 0-42/ 636 83 91, 636 81 83,  fax 0-42/ 636 17 53
wodn@wodn.lodz.pl
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Tryb.,  ul. Dąbrowskiego 13
tel./fax 0-44/ 649 65 66
biuro@wodn.piotrkow.pl
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
98-200 Sieradz,  ul. Tuwima 2
tel. 0-43/ 822 36 91, 822 52 15,  fax 0-43/ 827 30 71
wodn@wodnsieradz.edu.pl, odnsieradz1@poczta.onet.pl
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96-100 Skierniewice,  Al. Niepodległości 4
tel. 0-46/ 833 20 04, 833 40 74,  fax 0-46/ 832 56 43
wodn@skierniewice.com.pl
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
tel. 0-42/ 678 33 78,   tel/fax: 0-42/ 678 07 98
wcdnikp@wckp.lodz.pl

małopolskie

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
30-003 Kraków,  ul. Lubelska 23
tel. 0-12/ 623 76 46, 623 76 56,   fax: 0-12/ 623 77 41
biuro@mcdn.edu.pl
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Krakowie
31-131 Kraków,  ul. Garbarska 1
tel. 0-12/ 422 93 06, 422 86 13,  fax 0-12/ 422 30 26
krakow@mcdn.edu.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz,  ul. Jagiellońska 61
tel. 0-18/ 443 71 72,  fax 0-18/ 443 80 01
nowysacz@mcdn.edu.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim,  ul. Bema  4
tel. 0-33/ 844 43 14,  fax 0-33/ 844 42 93
oswiecim@mcdn.edu.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
33-100 Tarnów,  ul. Nowy Świat 30
tel. 0-14/ 688 88 10,  fax 0-14/ 688 88 11
tarnow@mcdn.edu.pl

mazowieckie

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
00-236 Warszawa,  ul. Świętojerska 9
tel. 0-22/ 635 32 89,   fax 0-22/ 887 78 28
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie
06-400 Ciechanów,  ul. Wyzwolenia 10a
tel. 0-23/ 672 40 31, 672 23 61
ciechanow@mscdn.edu.pl
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka,  ul. Zawadzkiego 1
tel/fax: 0-29/ 760 20 59
ostroleka@mscdn.edu.pl
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku
09-402 Płock,  ul. Gałczyńskiego  26
tel. 0-24/ 366 53 66 do 68,  fax 0-24/ 366 53 69
plock@mscdn.edu.pl
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu
26-600 Radom,  ul. Kościuszki 5a
tel. 0-48/ 362 15 79,  fax 0-48/ 362 44 90
radom@mscdn.edu.pl
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach
08-110 Siedlce,  ul. O.Langego 6
tel/fax 0-25/ 632 67 47, 633 93 20, 632 29 35
siedlce@mscdn.edu.pl
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie
00-424 Warszawa,  ul. Solec 57
tel. 0-22/ 629 60 21do 23 (centrala),  fax. 0-22/ 628 55 91
warszawa@mscdn.edu.pl
Wydział Metod i Szkoleń Psychospołecznych MSCDN w Warszawie
02-697 Warszawa,  ul. Rzymowskiego 36
tel/fax 0-22/ 847 96 92
omisp@mscdn.edu.pl
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Publiczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
02-026 Warszawa,  ul. Raszyńska 8/10
tel. 0-22/ 579 41 00,  fax 0-22/ 579 41 70
oeiizk@oeiizk.waw.pl
 

opolskie

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
45-067 Opole,  ul. Dubois 36
tel. 0-77/ 443 28 10,  fax 0-77/ 443-28-27
firma@wom.opole.pl
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
45-315 Opole,  ul. Głogowska 27
tel/fax 0-77/ 455 29 79
kontakt@wodip.opole.pl

podlaskie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
15-016 Białystok,  ul. Złota 4
tel. 0-85/ 732 98 67,  fax 0-85/ 732 98 65
cen@cen.bialystok.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
18-400 Łomża,  Pl. Kościuszki 2
tel. 0-86/ 216 42 17,  fax 0-86/ 216 57 25
odn@odn.lomza.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
16-400 Suwałki,  ul. Mikołaja Reja 67 B
tel. 0-87/ 567 03 28,  fax 0-87/ 565 78 58
cen@cen.suwalki.pl

podkarpackie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
35-234 Rzeszów,  ul. Partyzantów 10a
tel. 0-17/ 853 40 97,  fax 0-17/ 853 46 82
biuro@pcen.rzeszow.pl
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie
38-400 Krosno,  ul. grodzka 45b
tel. 0-13/ 432 00 57,  fax 0-13/ 436 30 62
krosno@pcen.pl
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu
37-700 Przemyśl,  ul. Kraszewskiego 7a
tel. 0-16/ 670 25 02,  fax 0-16/ 670 27 42
biuro@pcen.przemysl.pl
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  Oddział w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg,  ul. Sienkiewicza 206
tel. 0-15/ 822 40 15,  fax 0-15/ 822 12 29
biuro@pcen.tarnobrzeg.pl
Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu (PCEN
w Rzeszowie)
38-120 Czudec,  ul. Rzeszowska 82
tel. 0-17/ 276 06 70,  fax 0-17/ 276 06 71
osczudec@pcen.rzeszow.pl

pomorskie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
80-401 Gdańsk,  ul. Gen. J. Hallera 14
tel. 0-58/ 340 41 00,  fax 0-58/ 341 07 63
cen@cen.gda.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
76-200 Słupsk,  ul. Bałtycka 29
tel. 0-59/ 842 34 62,  fax 0-59/ 842 35 67
sekretariat@odn.slupsk.pl

śląskie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
40-132 Katowice,  ul. Wyszyńskiego 7
tel. 0-32/ 203 59 67,  fax 0-32/ 258 18 52
sekr@womkat.edu.pl
Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach
40-530 Katowice,  ul. Drozdów 21 i 17
tel. 0-32/ 209 53 12, 209 53 14,  fax 0-32/ 209 53 13
metis@metis.pl
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała,  ul. Komorowicka 48
tel. 0-33/ 812 37 15,  fax 0-33/ 812 24 58
poczta@wombb.edu.pl
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
42-200 Częstochowa,  ul. Jana Pawła II 126/130
tel. 0-34/ 360 60 04, 360 60 14,  fax 0-34/ 360 62 39
info@womczest.edu.pl

świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
25-431 Kielce,  ul. J.Piłsudskiego 42
tel. 0-41/ 362 45 48, 362 45 13,  fax 0-41/ 362 48 99
Centrum Edukacyjna ŚCDN w Wólce Malinowskiej
26-006 Nowa Słupia,  Wólka Malinowska
tel/fax: 0-41/ 317 70 64,  317 75 02
ekaczor@wom.kielce.pl

warmińsko-mazurskie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
82-300 Elbląg,  ul. Saperów 20
tel/fax. 0-55/ 643 52 52
sekretariat@wmodn.elblag.pl
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
10-447 Olsztyn,  ul. Głowackiego 17
tel. 0-89/ 522 85 00,  fax 0-89/ 522 85 25
wmodn@wmodn.olsztyn.pl

wielkopolskie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
62-800 Kalisz,   ul. Wrocławska 182
tel. 0-62/ 767 63 01,  fax 0-62/ 766 59 65
odn-kalisz@kl.onet.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
62-510 Konin,  ul. Przemysłowa 7
tel. 0-63/ 242 23 32,  fax 0-63/ 245 61 95
odn@odnkonin.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile
64-920 Piła,  ul. Bydgoska 21
tel. 0-67/ 351 17 50 , 351 70 11,  fax 0-67/ 352 70 16
dyr@odn.pila.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
60-327 Poznań,  ul. Kancelarska 31
tel. 0-61/ 858 47 00,  fax 0-61/ 852 33 29
odn@odn.poznan.pl
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Lesznie
64-100 Leszno,  ul. Bolesława Chrobrego 15
tel. 0-65/ 529 90 62,  fax 0-65/ 529 31 09
swodniku@odniku.pl.pl

zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
70-236 Szczecin,  ul. Gen. J. Sowińskiego 68
tel. 0-91/ 435 06 22, fax 0-91/ 422 52 21
sekretariat@cdidn.edu.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
75-654 Koszalin,  ul. Ruszczyca 16
tel. 0-94/ 347 67 10, fax 0-94/ 347 67 15
cen@cen.edu.pl
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne  w Szczecinie
71-699 Szczecin,  ul. Hoża 6
tel. 0-91/ 442 09 33,  fax 0-91/ 442 05 16
sekretariat@zce.szczecin.pl