Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2011r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów czerwcu 2011r.

 

1. Analiza rynku nawozów mineralnych  oraz  cen nawozów w czerwcu 2011r.
2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w czerwcu 2011r.
3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w czerwcu 2011r.
4. Dynamika cen nawozów w czerwcu 2011r.
5. Wykresy czysty składnik w czerwcu 2011r.